Hyppää sisältöön

Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti nousi 1000 megawattiin

Julkaisuajankohta 17.6.2024 10.23
Tiedote

Vuoden 2023 lopussa Suomessa oli asennettua aurinkosähkökapasiteettia noin 1000 megawattia, josta suurin osa oli pientuotantoa. Vuoden aikana kokonaiskapasiteetti kasvoi yli 300 megawattia.

Energiaviraston alustavien tietojen mukaan vuoden 2023 lopussa Suomessa oli asennettua aurinkosähkökapasiteettia noin 1000 megawattia, josta pientuotantoa oli 936 megawattia ja teollisen kokoluokan laitosten kapasiteettia 50 megawattia. Verkkoon kytkemätöntä kapasiteettia oli noin 23 megawattia.

Kokonaisuudessaan Suomessa oli viime vuoden lopussa sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantokapasiteettia noin 23 000 megawattia. Aurinkosähkön osuus verkkoon asennetusta sähkön tuotantokapasiteetista oli noin neljä prosenttia. Aurinkosähkön tuotanto vastasi Suomen sähkön kokonaistuotannosta noin 0,8 prosenttia vuonna 2023.

Pientuotanto kasvoi 47 prosentilla

Valtaosa sähköverkkoon liitetystä aurinkosähkökapasiteetista on pientuotantoa. Aurinkosähkön pientuotannolla tarkoitetaan alle yhden megawatin (MW) tuotantolaitteistoja. Pientuotantokapasiteetti kasvoi vuoden 2023 aikana 299 megawatilla, mikä tarkoittaa noin 47 prosentin kasvua. Energiaviraston arvion mukaan lähes 30 000 pientaloon asennettiin aurinkosähkölaitteistoja viime vuonna. Arvio perustuu verkkoyhtiöiltä kerättyihin alustaviin tietoihin kuluttajien tuotannon verkkopalvelusopimusten määrästä pienjänniteverkossa.

Teollisen kokoluokan (yli 1 MW) aurinkovoimaloiden määrä on lähivuosina voimakkaassa kasvussa. Vuoden 2023 lopussa Energiaviraston ylläpitämässä voimalaitosrekisterissä yli yhden megawatin aurinkosähkölaitosten kapasiteetti oli yhteensä 50 megawattia. Suunnitteilla, rakenteilla tai tuotannossa olevia yli 1 MW aurinkovoimalaitoksia voi tarkastella karttapalvelusta.

Lisäksi sähköverkkoon kytkemätöntä aurinkosähkökapasiteettia on yhteensä arviolta 23 megawattia, joka on asennettu erityisesti vapaa-ajan asuntoihin.

Energiavirasto kerää tiedot verkkoyhtiöiltä

Energiavirasto kerää vuosittain sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä Suomessa sähköverkkoon liitettyä pientuotantokapasiteettia koskevat tiedot (edellisvuoden lopun tilanne, alle 1 MW:n yksiköt) osana sähköverkon teknisiä tunnuslukuja. Arvio sähköverkkoon kytkemättömästä aurinkosähkökapasiteetistä perustuu Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen pientalojen lämmitysenergiaa käsittelevään aineistoon sekä muihin pientuotannon kapasiteettitietoihin. Suurempien voimalaitosten (yli 1 MW:n yksiköt) tietoihin voi tutustua Energiaviraston voimalaitosrekisterissä.

Vuoden 2023 pientuotantokapasiteetin luvut ovat alustavia ja voivat vielä tarkentua.  Jakeluverkkoyhtiökohtaiset tiedot verkkoon kytketystä sähkön pientuotannosta julkaistaan alkusyksyllä, kun yhtiöiden ilmoittamat tiedot on tarkistettu.

Lisätietoja

Energiaviraston voimalaitosrekisteri

Jakeluverkkoyhtiökohtaiset tiedot verkkoon kytketystä sähkön pientuotannosta

Aurinkosähkövoimalat-karttapalvelu

asiantuntija Henri Hämäläinen, puh. 029 5050 145

ylitarkastaja Mervi Suni, puh. 029 5050 122

sähköposti: [email protected]

2024 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote