Hyppää sisältöön

Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti kasvoi 45 prosenttia vuonna 2020 - pientuotantoa lähes 300 megawattia

Julkaisuajankohta 17.6.2021 10.57
Tiedote

Aurinkosähkön pientuotanto on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Vuoden 2016 jälkeen asennettu kapasiteetti on yli kymmenkertaistunut. Vuoden 2020 lopussa sähköverkkoon oli liitetty yhteensä noin 293 megawattia aurinkosähkön tuotantokapasiteettia, alustavan tiedon mukaan kapasiteetti kasvoi vuodessa 91 megawatilla.

Aurinkosähkön osuus verkkoon asennetusta sähkön tuotantokapasiteetista oli vuoden 2020 lopussa noin 1,6 prosenttia, se vastasi Suomen sähkön kokonaistuotannosta noin 0,4 prosenttia. Viime vuoden yksittäisillä kesätunneilla aurinkosähkön osuus oli enimmillään kuitenkin noin 4 prosenttia hetkellisestä kokonaistuotannosta.* Sähköverkkoon liitetty aurinkosähkötuotanto koostuu lähes kokonaan alle 1 megawatin (MW) pientuotantolaitteistoista. 

Vuoden 2020 alustavat luvut perustuvat Energiaviraston sähkön jakeluverkonhaltijoilta keräämiin tietoihin.


Verkkoon liitetty aurinkosähkön pientuotantokapasiteetti (MW)

*vuoden 2020 tiedot alustavia

Sähköverkkoon liitetyn sähkön pientuotannon (alle 1 MW yksiköt) kapasiteetti oli viime vuoden lopussa yhteensä noin 364 MW. Kokonaisuudessaan verkkoon liitetyn sähkön pientuotannon kapasiteetti kasvoi vuoden 2020 aikana 30 prosenttia. Sähkön pientuotanto vastaa hieman yli kahta prosenttia Suomen sähkön tuotantokapasiteetista.


Sähköverkkoon liitetty sähkön pientuotanto (alle 1 MW yksiköt) tuotantomuodoittain vuosien 2019 ja 2020 lopussa

Tuotantomuoto Nimellisteho MW* 
31.12.2020
 
Nimellisteho MW 
31.12.2019     
 
Muutos %
Aurinko 288 197 +46 %
Tuuli 12 14 -18 %
Bio 12 13 -11 %
Vesi 28 29 -5 %
Diesel 22 23 -1 %
Muut 1 2 -42 %
Yhteensä 364 278 +30 %
*Vuoden 2020 lopun tiedot ovat alustavia ja voivat vielä muuttua tietoja tarkistettaessa.

Energiavirastolle on ilmoitettu 4,6 MW edestä yli 1 MW:a suurempia aurinkosähkölaitoksia. Lisäksi sähköverkkoon kytkemätöntä aurinkosähkökapasiteettia on arviolta yhteensä runsaat 20 MW, jotka on asennettu yli 50 000 pientaloon, erityisesti vapaa-ajan asuntoihin. Kokonaisuudessaan Suomessa on sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantokapasiteettia yli 17 800 MW. Suurempien voimalaitosten (yli 1 MW yksiköt) tietoihin voi tutustua Energiaviraston voimalaitosrekisterissä.

Energiavirasto kerää vuosittain sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä Suomessa sähköverkkoon liitettyä pientuotantokapasiteettia koskevat tiedot (edellisvuoden lopun tilanne, alle 1 MW yksiköt). Tuotantokapasiteetti on jaoteltu tuotantomuodoittain: aurinko, tuuli, bio, vesi, diesel ja muut. Arvio sähköverkkoon kytkemättömästä aurinkosähkökapasiteetistä perustuu Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen pientalojen lämmitysenergiaa käsitelevään aineistoon ja muihin pientuotannon kapasiteettitietoihin.  

Jakeluverkkoyhtiökohtaiset tiedot verkkoon kytketystä sähkön pientuotannosta julkaistaan alkusyksyllä, kun yhtiöiden ilmoittamat tiedot on tarkistettu 

Lisätiedot:

  • asiantuntija Henri Hämäläinen, puh 029 5050 145
  • ylitarkastaja Mervi Suni, puh 029 5050 122
    spostit: [email protected]


*Energiateollisuus ry
 

Energiatehokkuus Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote