Hyppää sisältöön

Aurinkosähkön pientuotanto kasvoi voimakkaasti vuonna 2022

Julkaisuajankohta 15.6.2023 9.23
Tiedote

Aurinkosähkön pientuotannon kapasiteetti ylitti 600 megawattia Suomessa vuonna 2022. Alustavan tiedon mukaan vuoden 2022 lopussa sähköverkkoon oli liitetty aurinkosähkön pientuotantokapasiteettia yhteensä noin 635 megawattia. Kapasiteetti kasvoi yli 60 prosenttia eli yli 240 megawattia vuoteen 2021 verrattuna.

Aurinkosähkön osuus verkkoon asennetusta sähkön tuotantokapasiteetista oli vuoden 2022 lopussa noin kolme prosenttia. Aurinkosähkön tuotanto vastasi Suomen sähkön kokonaistuotannosta noin 0,6 prosenttia vuonna 2022. 

Valtaosa sähköverkkoon liitetystä aurinkosähkökapasiteetista on pientuotantoa. Aurinkosähkön pientuotannolla tarkoitetaan alle yhden megawatin (MW) tuotantolaitteistoja. Teollisen kokoluokan (yli 1 MW) aurinkovoimaloiden määrä on myös kasvussa. Tällä hetkellä Energiaviraston ylläpitämässä voimalaitosrekisterissä yli yhden megawatin aurinkosähkölaitosten kapasiteetti on yhteensä 34 megawattia. Lisäksi sähköverkkoon kytkemätöntä aurinkosähkökapasiteettia on yhteensä arviolta 22 megawattia, joka on asennettu erityisesti vapaa-ajan asuntoihin. 
 
Vuoden 2022 luvut perustuvat Energiaviraston sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä keräämiin tietoihin. Luvut ovat alustavia ja voivat vielä tarkentua.

 

Verkkoon liitetty aurinkosähkön pientuotantokapasiteetti on kasvanut reilusti vuosina 2015-2022

 

Kokonaisuudessaan Suomessa oli sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantokapasiteettia noin 20 000 megawattia vuoden 2022 lopussa. Suurempien voimalaitosten (yli 1 MW yksiköt) tietoihin voi tutustua Energiaviraston voimalaitosrekisterissä. 

Energiavirasto kerää vuosittain sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä Suomessa sähköverkkoon liitettyä pientuotantokapasiteettia koskevat tiedot (edellisvuoden lopun tilanne, alle 1 MW yksiköt) osana sähköverkon teknisiä tunnuslukuja. Arvio sähköverkkoon kytkemättömästä aurinkosähkökapasiteetistä perustuu Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen pientalojen lämmitysenergiaa käsittelevään aineistoon, muihin pientuotannon kapasiteettitietoihin sekä Motivan arvioon. 

Jakeluverkkoyhtiökohtaiset tiedot verkkoon kytketystä sähkön pientuotannosta julkaistaan alkusyksyllä, kun yhtiöiden ilmoittamat tiedot on tarkistettu.

 

Lisätietoja:

Energiaviraston voimalaitosrekisteri

Jakeluverkkoyhtiökohtaiset tiedot verkkoon kytketystä sähkön pientuotannosta

asiantuntija Henri Hämäläinen, puh. 029 5050 145  

ylitarkastaja Mervi Suni, puh. 029 5050 122 

sähköposti: [email protected] 

2023 Tiedote Uusiutuva Energia