Hyppää sisältöön

Arvio kaksisuuntaisen latauksen vaikutuksesta käyttäjä- ja järjestelmäkustannusten alentamiseen sekä uusiutuvan sähkön osuuden kasvattamiseen julkaistu

Julkaisuajankohta 28.6.2024 8.36
Tiedote

Energiavirasto on julkaissut EU:n jakeluinfra-asetuksen edellyttämän arvioinnin kaksisuuntaisen latauksen mahdollisesta vaikutuksesta käyttäjä- ja järjestelmäkustannusten alentamiseen ja uusiutuvan sähkön osuuden kasvattamiseen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)2023/1804 vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta (jäljempänä jakeluinfra-asetus) asettaa jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisille arviointi- ja raportointivelvollisuuksia. 

Jakeluinfra-asetuksen 15 artiklan 4 kohdan mukaan kunkin jäsenvaltion sääntelyviranomaisen on siirtoverkonhaltijoilta ja jakeluverkonhaltijoilta saatujen tietojen perusteella arvioitava viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2024 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein kaksisuuntaisen latauksen mahdollista vaikutusta käyttäjä- ja järjestelmäkustannusten alentamiseen ja uusiutuvan sähkön osuuden kasvattamiseen sähköjärjestelmässä.

Suomessa arvioinnin toteuttavana sääntelyviranomaisena toimii Energiavirasto. Energiavirasto tarkastelee arviossaan kaksisuuntaisen latauksen hyödyntämistä sähköjärjestelmän joustavuuden kasvattamiseksi. Lisäksi Energiavirasto arvioi kaksisuuntaisen sähköajoneuvon latauspisteen mittausta EU:n ja kansallisen lainsäädännön näkökulmasta. 

Jäsenvaltioiden on arvioinnin tulosten perusteella tarvittaessa toteutettava aiheellisia toimenpiteitä kaksisuuntaisten latauspisteiden saatavuuden ja maantieteellisen jakautumisen mukauttamiseksi yksityisillä alueilla.

Suoritetun arvioinnin pohjalta Energiavirasto on selvittänyt tarpeellisia toimenpiteitä käyttäjäkustannusten alentamiseksi ja kaksisuuntaisen latauksen yleistymiseksi mm. sähkön mittausta koskevien vaatimusten osalta.  Energiavirasto näkee tarpeellisena toimenpiteenä sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (767/2021, mittausasetus) selventämisen tarpeiden ja mahdollisuuksien arvioimisen käyttäjäkustannusten alentamiseksi ja kaksisuuntaisen latauksen yleistymiseksi. 
 

Arviointi kaksisuuntaisen latauksen vaikutuksesta

Lisätietoja

juristi Lasse Lund ([email protected], +358 295 050 156)

2024 Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote