Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024
Kuuleminen Floating LNG Terminal Finland Oy:n ehdottamista terminaalisäännöiksi määräajaksi 1.10.2024–1.1.2025

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä FLTF:n ehdottamista terminaalisäännöistä vuoden 2024 viimeiselle kvartaalille. Lausuntoaika päättyy 15.3.

Tiedote Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote 2024
Energiavirasto selvittää tammikuun 2024 alun sähkön tukkumarkkinoiden tarjontaa

Energiavirasto selvittää, onko tammikuun ensimmäisen viikon korkeiden sähkön hintojen aikana tapahtunut sähkömarkkinalainsäädännön rikkomuksia. Tässä vaiheessa Energiavirastolla ei ole vireillä tutkintaa siitä, että jokin markkinaosapuoli olisi rikkonut lainsäädäntöä. Virasto seuraa ja valvoo tukkumarkkinoita jatkuvasti.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024
Kuuleminen Floating LNG Terminal Finland Oy:n ehdottamista terminaalisäännöiksi määräajaksi 1.10.2024–1.1.2025

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä FLTF:n ehdottamista terminaalisäännöistä vuoden 2024 viimeiselle kvartaalille. Lausuntoaika päättyy 15.3.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2024 23.2.2024
Tiedote Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote 2024
Energiavirasto selvittää tammikuun 2024 alun sähkön tukkumarkkinoiden tarjontaa

Energiavirasto selvittää, onko tammikuun ensimmäisen viikon korkeiden sähkön hintojen aikana tapahtunut sähkömarkkinalainsäädännön rikkomuksia. Tässä vaiheessa Energiavirastolla ei ole vireillä tutkintaa siitä, että jokin markkinaosapuoli olisi rikkonut lainsäädäntöä. Virasto seuraa ja valvoo tukkumarkkinoita jatkuvasti.

Tiedote Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote 2024 23.2.2024