Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2019

Energiavirasto laatii vuosittain sähkö- ja maakaasusisämarkkinadirektiivien perusteella raportin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) ja Euroopan komissiolle Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Sähköliittymien uudet hinnoittelumenetelmät on julkaistu

Energiavirasto on vahvistanut 25.6.2020 uudet liittymien hinnoittelumenetelmät sähkön jakeluverkonhaltijoille ja suurjännitteisille jakeluverkonhaltijoille.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2019

Energiavirasto laatii vuosittain sähkö- ja maakaasusisämarkkinadirektiivien perusteella raportin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) ja Euroopan komissiolle Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote 15.7.2020
Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Sähköliittymien uudet hinnoittelumenetelmät on julkaistu

Energiavirasto on vahvistanut 25.6.2020 uudet liittymien hinnoittelumenetelmät sähkön jakeluverkonhaltijoille ja suurjännitteisille jakeluverkonhaltijoille.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 29.6.2020