Tiedote Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote 2023
Komissio ehdottaa uudistuksia sähkön markkinamalliin

Euroopan komissio julkaisi 14.3.2023 lainsäädäntöehdotuksia sähkön markkinamallin uudistamiseksi. Komission tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja asteittaista luopumista maakaasun käytöstä, vähentää kuluttajalaskujen riippuvuutta vaihtelevista fossiilisten polttoaineiden hinnoista, suojella kuluttajia paremmin tulevilta hintapiikeiltä ja mahdolliselta markkinoiden manipuloinnilta sekä tehdä EU:n teollisuudesta puhdas ja kilpailukykyisempi.

Tiedote Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote 2023 22.3.2023
Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote
Muistutus vuodelle 2022 kohdistettavien lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuiden peruuttamisen määräajasta

Energiavirasto muistuttaa, että vuodelle 2022 kohdistettavien lämmön ja jäähdytysten alkuperätakuiden peruuttaminen tulee tehdä lämmön alkuperätakuurekisterissä viimeistään 31.3.2023.

Tiedote Uusiutuva Energia Tiedote 17.3.2023