Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat
Energia 247 Oy:n asiakkaiden sähköntoimituksen siirtäminen toimitusvelvollisen sähkönmyyjän vastuulle

Energia 247 Oy lopetti sähkön vähittäismyynnin asiakkailleen 4.12.2021 taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Verkonhaltijan on huolehdittava asiakkaan sähköntoimituksesta, kunnes tämä on siirtynyt uuden myyjän asiakkaaksi itse tai Energiaviraston päätöksellä.

Kuuleminen Uusiutuva Energia Tiedote
Kuuleminen Gasgrid Finland Oy:n kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehtojen ja maksujen määrittämisen perusteiden vahvistamisesta

Energiavirasto kuulee Gasgrid Finland Oy:n esittämistä kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehdoista sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen perusteista 18.2.2022 saakka.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat
Energia 247 Oy:n asiakkaiden sähköntoimituksen siirtäminen toimitusvelvollisen sähkönmyyjän vastuulle

Energia 247 Oy lopetti sähkön vähittäismyynnin asiakkailleen 4.12.2021 taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Verkonhaltijan on huolehdittava asiakkaan sähköntoimituksesta, kunnes tämä on siirtynyt uuden myyjän asiakkaaksi itse tai Energiaviraston päätöksellä.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat 27.1.2022
Kuuleminen Uusiutuva Energia Tiedote
Kuuleminen Gasgrid Finland Oy:n kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehtojen ja maksujen määrittämisen perusteiden vahvistamisesta

Energiavirasto kuulee Gasgrid Finland Oy:n esittämistä kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehdoista sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen perusteista 18.2.2022 saakka.

Kuuleminen Uusiutuva Energia Tiedote 27.1.2022