Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat
Kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2018

Energiavirasto laatii vuosittain sähkö- ja maakaasusisämarkkinadirektiivien perusteella raportin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) ja Euroopan komissiolle Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat
NordREG:n kuuleminen yhteisestä menetelmästä liittyen pitkän aikavälin suojausmahdollisuuksien analyysiin

Pohjoismaisten energiaregulaattoreiden yhteistyöelin NordREG on käynnistänyt yhteisen kuulemisen FCA -suuntaviivojen 30 artiklan mukaisen analyysin toteutustavasta.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat
Kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2018

Energiavirasto laatii vuosittain sähkö- ja maakaasusisämarkkinadirektiivien perusteella raportin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) ja Euroopan komissiolle Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat 11.7.2019
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat
NordREG:n kuuleminen yhteisestä menetelmästä liittyen pitkän aikavälin suojausmahdollisuuksien analyysiin

Pohjoismaisten energiaregulaattoreiden yhteistyöelin NordREG on käynnistänyt yhteisen kuulemisen FCA -suuntaviivojen 30 artiklan mukaisen analyysin toteutustavasta.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat 12.5.2020