Verkkotoiminnan julkaisut

 

Tilastotietoa Suomen sähköverkoista

vuosi

Kantaverkkoon Suomesta
vastaanotettu
energia
GWh


Kantaverkosta Suomeen luovutettu energia
GWh

Kaikkien sähköverkkojen
kokonaispituus
km

Jakeluverkkojen asiakkaat
kpl

Pientuotanto
kW*

2016

47339,3

64922,0

411993,7

3524957

132904,5

2017

44848,7

63886,4

417882,0

3563869

147897,2

2018

46394,5

64934,1

424346,1

3615182

200944,8

 

*Pientuotannoksi lasketaan nimellisteholtaan alle 1 MW tuotantoyksiköt.


Laajemmat tilastoiedot vuosittain (excel)