Tiedote rakentamisvakuuden asettamisesta preemiojärjestelmässä

5.3.2019 9.00
Tiedote

Preemiojärjestelmään hyväksyttävän sähkön tuottajan tulee asettaa tarjouksensa mukainen rakentamisvakuus. Rakentamisvakuuden asettamista, toimittamista ja vapauttamista on käsitelty tarjouskilpailuun osallistujan ohjeessa.

Energiavirasto on laatinut rakentamisvakuudelle mallipohjan. Käyttämällä Energiaviraston laatimaa pohjaa on mahdollista varmistaa, että asetettu rakentamisvakuus on tuotantotukilain edellytysten mukainen.

Energiavirasto haluaa muistuttaa tarjoajia siitä, että rakentamisvakuus tulee asettaa yhden (1) kuukauden kuluessa hyväksymispäätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti on se ajankohta, jolloin Energiaviraston kirjattuna kirjeenä lähettämä hyväksymispäätös kuitataan vastaanotetuksi. Rakentamisvakuuden asettamiselle määrätty yhden (1) kuukauden määräaika alkaa kulua tiedoksisaantipäivästä.

Sähkön tuottajan tulee toimittaa sähköinen kopio rakentamisvakuusasiakirjasta ja mikäli kyseessä on pantattu talletus sähköinen kopio tilinhoitajapankin kuittaamattomuussitoumuksesta osoitteeseen [email protected]

Sähkön tuottajan tulee lisäksi toimittaa viipymättä alkuperäinen vakuusasiakirja ja mahdollinen kuittaamattomuussitoumus Energiavirastolle. Asiakirjat tulee toimittaa Energiaviraston postiosoitteeseen: Lintulahdenkuja 4, 00530, Helsinki. Toimitettavaan kirjekuoreen tulee merkitä seuraava teksti: Energiavirasto / Uusiutuvan energian tarjouskilpailu. Mikäli sähkön tuottaja haluaa toimittaa vakuusasiakirjan henkilökohtaisesti, tulee toimituksesta sopia Energiaviraston kanssa etukäteen.

Jos rakentamisvakuutta ei aseteta annetussa määräajassa, hyväksymispäätös raukeaa ja asetettu osallistumisvakuus peritään. Rakentamisvakuuden tulee olla voimassa vähintään kolme (3) vuotta ja kuusi (6) kuukautta rakentamisvakuuden asettamiselle säädetystä viimeisestä vakuuden asettamispäivästä. Rakentamisvakuuden asettamiselle säädetty viimeinen asettamispäivä on yhden (1) kuukauden kuluttua hyväksymispäätöksen tiedoksisaannista. Rakentamisvakuuden asettamiselle säädetty viimeinen asettamispäivä on yksi (1) kuukausi hyväksymispäätöksen tiedoksisaannista. Rakentamisvakuuden mallipohjan mukainen takuu on voimassa 31.12.2022 asti.

Epäselvissä tapauksissa Energiavirasto kehottaa sähkön tuottajia kehotetaan viipymättä ottamaan yhteyttä Energiavirastoon. Energiavirasto tulee täsmentämään rakentamisvakuuden vapauttamista tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen julkaistavassa preemiojärjestelmään hyväksyttyjen sähkön tuottajien ohjeessa. Energiavirasto tulee lisäksi järjestämään erillisen info-tilaisuuden preemiojärjestelmään hyväksytyille sähkön tuottajille.

Ohje ja mallipohja löytyvät preemiojärjestelmän sivulta

Lisätiedot

Energiavirasto pyytää, että yhteydenotot tehtäisiin ensi sijassa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] Asiantuntijat tavoittaa seuraavista puhelinnumeroista.

  • Kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, puh. 029 5050 111
  • Johtava asiantuntija Maiju Seppälä, puh. 029 5050 048
  • Lakimies Nicoleta Kaitazis, puh. 029 5050 183
  • Lakimies Vilma Jeskanen, puh. 029 5050 136
Tiedote Uusiutuva Energia