Sähköverkon toimitusvarmuusvaatimusten siirtymäajan pidennyshakemukset käsitelty

13.6.2019 14.14
Tiedote

Pitkä jatkoaika 31.12.2036 asti myönnettiin kahdeksalle yhtiölle ja lyhyempi jatkoaika 31.12.2032 asti kahdelle yhtiölle. Muiden yhtiöiden osalta sovelletaan 15 vuoden siirtymäaikaa 31.12.2028 saakka.

Energiavirasto on 12.6.2019 käsitellyt kaikki verkonhaltijoiden tekemät lisäaikahakemukset (16 kpl). Päätöksissä on arvioitu sähkömarkkinalain investointien määrää suhteessa jaeltuun energiaan sekä tarvittaessa ennenaikaisten investointien suhdetta laatuvaatimusten täyttämiseksi tarvittaviin investointeihin.

Lisäaikaa on myönnetty seuraaville yhtiöille:

31.12.2032 saakka:

 • KSS Verkko Oy
 • Rantakairan Sähkö Oy

31.12.2036 saakka:

 • PKS Sähkönsiirto Oy
 • Järvi-Suomen Energia Oy
 • Savon Voima Verkko Oy
 • Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
 • Lankosken Sähkö Oy
 • Parikkalan Valo Oy
 • Loiste Sähköverkko Oy
 • Tornionlaakson Sähkö Oy

Lisäaikaa ei myönnetty seuraaville yhtiöille:

 • Vatajankosken Sähkö Oy
 • Leppäkosken Sähkö Oy
 • Enontekiön Sähkö Oy
 • Koillis-Lapin Sähkö Oy
 • Tunturiverkko Oy
 • Rovakaira Oy

Rovakaira Oy on valittanut päätöksestä Markkinaoikeuteen 31.5.2019, eikä päätös ole tämän osalta lainvoimainen. Uusia lisäaikahakemuksia ei sähkömarkkinalain perusteella voida ottaa enää käsittelyyn

Lisätiedot: verkkoinsinööri Joel Seppälä puh. 029 5050 488 ja johtava asiantuntija Tarvo Siukola puh. 029 5050 074

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote