Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukea ei makseta tariffijaksolta 1/2019

12.4.2019 9.35
Tiedote

Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotukea ei makseta tariffijaksolta 1/2019 (1.1. -31.3.2019), koska päästöoikeuden 3 kuukauden keskihinta oli lähes 22 euroa ja turpeen veroa nostettiin vuoden 2019 alusta 1,9 eurosta 3 euroon megawattitunnilta.

Kaasutinpreemiovoimalaitoksena hyväksytylle voimalaitokselle maksetaan kuitenkin kaasutinpreemiolla korotettua syöttötariffia 2,42 euroa megawattitunnilta.

Metsähakevoimalassa tuotetusta sähköstä maksettava syöttötariffi (euroa megawattitunnilta) lasketaan kaavalla: 35,65–1,827 x turpeen vero - 1,359 x päästöoikeuden kolmen kuukauden keskiarvohinta, kun päästöoikeuden kolmen kuukauden keskiarvohinta on vähintään 10 euroa.

Syöttötariffia maksetaan kuitenkin enintään 18 euroa megawattitunnilta ja ainoastaan, jos syöttötariffin määrä on vähintään yhden euron megawattitunnilta.

Tariffijaksolla 1/2019 turpeen vero on 3 €/MWh sekä päästöoikeuden kolmen kuukauden keskiarvohinta on 21,92 €. Näin ollen metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki on alle 1 €/MWh eikä muuttuvaa tuotantotukea makseta.

Kaasutinpreemiolla korotettu syöttötariffi

Voimalaitokselle, joka on hakeutunut erikseen kaasutinpreemiolla korotetun syöttötariffin piiriin, voidaan maksaa kaasutinpreemiolla korotettua syöttötariffia. Kaasutinpreemion määrä lasketaan kaavalla: 32,184 – 1,358 x päästöoikeuden kolmen kuukauden keskiarvohinta, kun syöttötariffia ei muuten makseta.

Näin ollen kaasutinpreemiolla korotettu syöttötariffin määrä tariffijaksolla 1/2019 on 2,42 €/MWh.

Sähkön tuottajalla ei ole velvollisuutta jättää maksatushakemusta jokaiselta tariffijaksolta. Mikäli sähkön tuottaja jättää metsähakevoimalaitosta koskevan hakemuksen koostuen useammasta kuin yhdestä tariffijaksosta, mukaan lukien tariffijaksolta 1/2019, kyseisen tariffijakson tietojen täyttäminen on vapaaehtoista. Sähkön tuottaja voi siis halutessaan ilmoittaa tariffijakson tukeen oikeutetun sähkön määräksi nolla. Todentajaa ei edellytetä varmentamaan tariffijakson 1/2019 tietoja.

Lisätiedot: ylitarkastaja Olli Mäki, [email protected], puh. 029 5050 094. 

Tiedote Uusiutuva Energia