Energiavirasto rahoittaa alueellista energianeuvontaa maakunnissa neljän vuoden ajan

3.4.2019 15.13
Tiedote

Energiavirasto rahoittaa toukokuun alusta alkaen alueellista energianeuvontaa kai-kissa Suomen maakunnissa (pl. Ahvenanmaa). Energiavirasto on kilpailuttanut maakunnittain toimijan, joka edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä neuvonnan keinoin neljän vuoden kaudella.

Energiavirasto on saanut päätökseen EU-laajuisen kilpailutuksen, jolla toteutetaan ja vahvistetaan energianeuvontaa neljäksi vuodeksi eteenpäin maakunnissa. Energiavirasto on tehnyt hankintapäätökset seuraavien toimijoiden valinnoista:

Etelä-Karjala, Lappeenrannan kaupunki
Ville Reinikainen, ville.reinikainen@lappeenranta.fi puh: 040 593 1403

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa
Thermopolis Oy, Lea Hämäläinen, lea.hamalainen@thermopolis.fi puh: 040 960 6976

Etelä-Savo
ProAgria Etelä-Savo, Jukka Sairanen, jukka.sairanen@proagria.fi puh: 0400 165 414

Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi
Feasib Consulting, Markus Latvala, markus.latvala@feasib.com puh: 040 149 7541

Kanta-Häme ja Pirkanmaa
Ekokumppanit Oy, Suvi Holm, suvi.holm@tampere.fi puh: 040 7044 099

Keski-Suomi
Benet Oy, Jouko Pekkanen, jouko.pekkanen@benet.fi puh: 040 582 1231

Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa
Ramboll Finland Oy, Jukka Jalovaara, jukka.jalovaara@ramboll.fi puh: 040 721 8815

Pohjois-Karjala
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Anssi Kokkonen, anssi.kokkonen@karelia.fi puh: 050 570 9419

Pohjois-Savo
Kuopion kaupunki, Mari Turunen, mari.turunen@kuopio.fi puh: 044 718 2870

Satakunta
Porin kaupunki, Marjo Kekki, marjo.kekki@pori.fi puh: 044 701 1219

Varsinais-Suomi
Valonia, Liisa Harjula, liisa.harjula@valonia.fi puh: 040 182 0412

Alueellinen energianeuvonta sisältää kuluttajien energianeuvontaa sekä energiakatselmuksien ja energiatehokkuussopimuksien edistämistä kuntien ja pk-yritysten parissa. Energianeuvonnassa hyödynnetään Motivan energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian työkaluja ja materiaaleja.

Maakuntatasolla tapahtuva energianeuvonta koetaan tärkeäksi ja helposti saavutettavaksi. Valituksi tulleissa toimijoissa oli sekä energianeuvontaa aiemmin tehneitä että energianeuvonnassa uudempia tahoja.

”Varsinais-Suomessa keskitytään tulevana vuonna tiedon- ja kokemustenvaihtoon kuntien energiatehokkuuden parantamisessa. Moni kunta laatii ja päivittää parhaillaan ilmasto- tai ympäristöohjelmaa ja Energiaviraston rahoituksella voimme antaa asiantuntija-apua ohjelmatyöhön. Kuntien esimerkit ja vertaistuki ovat tärkeitä ja siksi pyrimme jakamaan niitä. Yhtenä keinona on kuntien teknisen henkilöstön verkkotapaamiset, joita järjestämme säännöllisesti.” kommentoi Valonian Liisa Harjula.

Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin valituksi tuli Feasib Consulting, joka näkee, että heidän toimiminen kolmella pohjoisella alueella mahdollistaa myös monia synergiaetuja ja projektin tasalaatuisen toteutuksen.

Energiavirasto on suunnannut kokeiluluonteisesti resursseja alueellisen energia- ja ilmastotyön vauhdittamiseen jo vuoden 2018 aikana. Kokeiluvaiheesta saatuja tuloksia hyödynnettiin kaikkia maakuntia kattavan neuvontatoiminnan merkittävässä hankinnassa. Energiavirasto on osoittanut kokonaisuudessaan energianeuvontaan yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

Energiavirastosta: Energiavirasto toimeenpanee ilmasto- ja energiapolitiikkaa ja toimii Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alaisena. Energiavirasto edistää ja valvoo energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä. Energiavirasto toteuttaa ilmastotavoitteita kustannustehokkaasti päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla.

Lisätiedot: Johanna Kirkinen johanna.kirkinen@energiavirasto.fi puh. 0295 050 175

Energiatehokkuus Tiedote Uusiutuva Energia