Energiavirasto pyytää tarjouksia tehoreservikapasiteetista kaudelle 2020–2022

27.9.2019 14.44
Tiedote

Energiavirasto on käynnistänyt seuraavan tehoreservikapasiteetin hankinnan kaudelle 1.7.2020 – 30.6.2022. Hankittava kokonaiskapasiteetti on 600 MW, josta voimalaitosten osuus on vähintään 300 MW.

Tarjouspyyntö on julkaistu 27.9.2019 sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä. Tarjoukset on jätettävä sähköisen kilpailutusjärjestelmän kautta viimeistään 28.10.2019 klo 12:00.

Tarvittavaksi tehoreservin määräksi vahvistettu 600 MW

Energiavirasto on vahvistanut 23.9.2019 antamallaan päätöksellä Suomessa tarvittavaksi tehoreservin kokonaismääräksi noin 600 MW aikavälille 1.7.2020 – 30.6.2022.

Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain (117/2011, jäljempänä tehoreservilaki) 4 §:n mukaisesti Energiaviraston tehtävänä on määrittää tarvittavan tehoreservin määrä vähintään neljän vuoden välein.

Tehoreservilain mukaan tehoreservin määrä tulee mitoittaa siten, että se edistää hyvän sähköntoimitusvarmuuden tason ylläpitämistä sähkönkulutuksen huippujen ja sähköntuonnin häiriöiden aikana. Lisäksi on otettava huomioon tarjolla olevan vaatimukset täyttävän kapasiteetin määrä sekä tehoreservin hankintakustannukset.

Tehoreservin käyttösäännöt vahvistettu

Energiavirasto on 26.9.2019 antamallaan päätöksellä vahvistanut Fingrid Oyj:n vahvistettavaksi lähettämät tehoreservissä olevien voimalaitosten sekä sähkönkulutuksen joustoon kykenevien kohteiden käyttösäännöt ajalle 1.7.2020 – 30.6.2022

Tehoreservilain 14 §:n mukaisesti Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa säännöt tehoreservijärjestelmään kuuluvien voimalaitosyksiköiden ja sähkönkulutuksen joustoon kykenevien kohteiden käyttövalmiuden ylläpidolle, niiden käytölle sekä tuotetun sähkön ja sähkönkulutuksen jouston tarjoamiseen markkinoille (käyttösäännöt) ennen käyttöönottamista.

Tehoreservilain 10 §:n 2 momentin mukaan järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija asettaa tehoreservin käyttösopimuksessa säännöt tehoreservinä toimivan yksikön käyttövalmiuden ylläpidolle, yksikön käytölle sekä sen tuottaman sähkön tai sähkönkulutuksen jouston tarjoamiseen markkinoille. Säännöt tulee asettaa siten, ettei niillä perusteettomasti vaikuteta sähkön tarjontaan ja sähkön hinnan määräytymiseen markkinoilla. Säännöt tulee julkaista.

Lisätiedot: asiantuntija Olli Taipale, puh 029 5050 142.


Tehoreservin määräpäätös ja käyttösääntöjen vahvistuspäätös ovat luettavissa Toimitusvarmuus-sivulla

Tarjouspyyntö on julkaistu Hanki-tarjouspalvelujen sivulla   

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote