Tapahtumat

Tapahtuma Uusiutuva Energia Energiatehokkuus Tiedote
Informaatio-ohjauspilotin raportin julkistustilaisuus 4.11.2020

Energiavirasto, Oulun yliopiston BCDC Energia -hanke, Porvoon Energia ja Motiva käynnistivät vuonna 2018 yhteisen informaatio-ohjauksen kokeiluhankkeen, jossa selvitettiin neuvonnan ohjausmenetelmien vaikutusta kotitalouksien sähkönkäyttöön. Vuoden mittaisen tutkimusvaiheen tulokset julkaistiin webinaarissa 4.11.2020.

Tapahtuma Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Mediainfo 4.11.2020 sähkön jakeluverkkotoiminnan valvonnasta

Miten sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun ja toimitusvarmuuden valvontamenetelmät toimivat ja miksi juuri nykyisiin menetelmiin on päädytty.

Tapahtuma Päästökauppa Tiedote
Ajankohtaista EU:n päästökaupassa - webinaarit syksyllä 2020

Seuraava päästökauppakausi käynnistyy vuoden 2021 alusta. Energiavirasto järjestää syksyn 2020 aikana webinaareja käytännön asioista päästökaupan toiminnanharjoittajille ja todentajille.

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote
Todentajapäivän 10.9.2020 esitysmateriaali

Energiaviraston todentajille suunnatun informaatiotilaisuuden materiaalit

Kuulemiset

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan Gasgrid Finland Oy:n siirtopalvelun ehdoista ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä siirtoverkonhaltijan esittämistä siirtopalvelun ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista 19.11.2021 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 22.10.2021
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kaasuverkkotoiminnan tariffiverkkosäännön 28 artiklan mukainen kuuleminen avoinna

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevan verkkosäännön 28 artiklan mukaisesti, kuuleminen on avoinna 5.11.2021 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 12.10.2021
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen koskien määräystä sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä uudesta jakeluverkon kehittämissuunnitelmia koskevasta määräysluonnoksesta, kuuleminen on avoinna 24.10.2021 asti.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 1.10.2021
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen vahvistamisesta

Energiavirasto varaa Fingrid Datahub Oy:n palveluita käyttäville sähkömarkkinaosapuolille ja muille tahoille tilaisuuden lausua Fingrid Datahub Oy:n tiedonvaihtosopimuksen ehdoista ennen niiden vahvistamista, kuuleminen on avoinna 30.9.2021 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 10.9.2021