Kuulemiset

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Datahub Oy:n keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista ennen niiden vahvistamista. Kuuleminen on avoinna 15.8.2022 asti.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 21.6.2022
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen Hamina LNG Oy:n terminaalisäännöistä

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Hamina LNG Oy:n LNG-terminaalin palveluehdoista ja palvelujen hinnoittelua koskevista menetelmistä. Kuuleminen on avoinna 28.06.2022 asti.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 6.6.2022

Tapahtumat

Tapahtuma Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Tervetuloa pohjoismaiseen REMIT-seminaariin 10.12.2021!

Energiavirasto järjestää yhdessä Ruotsin, Tanskan ja Norjan energia-alan viranomaisten kanssa REMIT-seminaarin verkossa 10.12.2021. Seminaari keskittyy energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annettua asetusta (REMIT) koskeviin ajankohtaisiin aiheisiin. Lisäksi seminaarissa tarkastellaan ACERin viimeisintä REMIT-ohjeistusta.  

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote
Tervetuloa uusiutuvan energian ajankohtaispäivään 17.1.2023!

Päivitys 4.1.2022: Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä on siirretty kiristyneiden koronarajoitusten johdosta. Uusi päivämäärä on 17.1.2023.