Kuulemiset

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen sähköjärjestelmän tasehallinnan ehdoista: 15 minuutin taseselvitysjakson muutokset

Energiavirasto kuulee sähkömarkkinoiden tasevastaavia ja reservitoimittajia Fingrid Oyj:n ehdotuksesta koskien 15 minuutin taseselvitysjakson aiheuttamia muutostarpeita tasehallinnan ehtoihin. Kuuleminen on avoinna 12.10.2022 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote 27.9.2022
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen Suomen ja Viron välisten siirto-oikeustuotteiden ja niiden jakamisen yksityiskohdista 

Energiavirasto kuulee markkinaosapuolia FCA -suuntaviivojen 31 ja 52 artiklojen mukaisista menetelmistä sekä kahdenvälisestä menetelmästä, jota sovelletaan pitkän aikavälin siirtokapasiteetin määrittämiseen ja osittamiseen Suomen ja Viron tarjousalueiden rajalla. Kuuleminen on avoinna 4.9.2022 asti.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote 19.8.2022
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdoista

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Datahub Oy:n keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista ennen niiden vahvistamista. Kuuleminen on avoinna 15.8.2022 asti.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 21.6.2022

Tapahtumat

Tapahtuma Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Yleistiedoksianto: Rajat ylittävä osallistuminen Suomen tehoreservijärjestelmään

Energiavirasto antaa hallintolain mukaisen yleistiedoksiannon rajat ylittävästä osallistumisesta Suomen tehoreservijärjestelmään.

Tapahtuma Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kutsu medialle 20.1. klo 9: Sähkömarkkinat vuonna 2021

Sähkön tukkumarkkinahinnat olivat vuonna 2021 poikkeuksellisen korkealla - miten hintakehitys näkyi kuluttajien sähkölaskuissa. Mediainfossa esitellään myös sähkön siirtohinnoittelun valvontaan tämän vuoden alusta voimaan tulleet muutokset.