Tapahtumat

Tapahtuma Päästökauppa Tiedote
Ajankohtaista EU:n päästökaupassa - webinaarit syksyllä 2020

Seuraava päästökauppakausi käynnistyy vuoden 2021 alusta. Energiavirasto järjestää syksyn 2020 aikana webinaareja käytännön asioista päästökaupan toiminnanharjoittajille ja todentajille.

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote
Todentajapäivän 10.9.2020 esitysmateriaali

Energiaviraston todentajille suunnatun informaatiotilaisuuden materiaalit

Tapahtuma Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Mediainfo 14.1.2020: Mitä sähkömarkkinoilla tapahtui vuonna 2019

Miten kuluttajan sähkölasku muuttui vuoden aikana, miksi siirtohinnat nousevat, miten sähkön tukkumarkkinahinnat kehittyvät?

Tapahtuma Uusiutuva Energia Tiedote
Uusiutuvan energian ajankohtaispäivän 21.1.2020 esitykset

Ajankohtaispäivässä käsitellään 100 prosenttista uusiutuvaa sähköjärjestelmää, uusiutuvan energian edistämistä meillä ja maailmalla sekä energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteita ja keinoja. Juhlimme samalla Energiaviraston 25-vuotista taivalta.

Kuulemiset

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
NordREG:n kuuleminen yhteisestä menetelmästä liittyen pitkän aikavälin suojausmahdollisuuksien analyysiin

Pohjoismaisten energiaregulaattoreiden yhteistyöelin NordREG on käynnistänyt yhteisen kuulemisen FCA -suuntaviivojen 30 artiklan mukaisen analyysin toteutustavasta.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote 12.5.2020
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen Fingrid Oyj:n ehdotuksesta sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevaksi testisuunnitelmaksi

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Oyj:n toimittamasta ehdotuksesta sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevaksi testisuunnitelmaksi 29.5.2020 saakka.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 28.4.2020
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen Energiaviraston ehdotuksista puhtaan energian paketin mukaisten riippumattoman aggregaattorin toimintaan liittyvien vaatimusten täyttämiseksi

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida viraston valmistelemia ehdotuksia puhtaan energian paketin mukaisten riippumattoman aggregaattorin toimintaan liittyvien vaatimusten täyttämiseksi.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote 22.4.2020
Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Kuuleminen kaasun siirtotariffirakenteita koskevasta verkkosäännöstä

Energiavirasto järjestää komission asetuksen (EU) 2017/460 kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevan verkkosäännön 28 artiklan mukaisesti kuulemisen.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 1.4.2020