Tapahtuma Päästökauppa Uusiutuva Energia
Todentajapäivän 12.9.2019 esitysmateriaali

Energiaviraston todentajille suunnatun informaatiotilaisuuden materiaalit

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot
Suomalaiset siirtoverkkoyhtiöt menestyivät hyvin eurooppalaisessa kustannustehokkuusvertailussa

Fingrid Oyj ja Gasum Oy sijoittuivat kärkeen eurooppalaisessa verkkotoiminnan tehokkuusvertailussa.

Tapahtuma Päästökauppa Uusiutuva Energia
Todentajapäivän 12.9.2019 esitysmateriaali

Energiaviraston todentajille suunnatun informaatiotilaisuuden materiaalit

Tapahtuma Päästökauppa Uusiutuva Energia 12.9.2019
Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot
Suomalaiset siirtoverkkoyhtiöt menestyivät hyvin eurooppalaisessa kustannustehokkuusvertailussa

Fingrid Oyj ja Gasum Oy sijoittuivat kärkeen eurooppalaisessa verkkotoiminnan tehokkuusvertailussa.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot 9.9.2019