Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Kuuleminen hinnoittelun valvontamenetelmien muutosehdotuksista

Energiavirasto esittää tekemänsä vaikutusarvioinnin ja saamiensa lausuntojen perusteella muutoksia uusiin vuosia 2024–2031 koskeviin valvontamenetelmiin. Esitetyissä muutoksissa korostuvat verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu investointien rahoittamisen näkökulmasta ja kustannusvastaavuus. Kuuleminen päättyy 15.12.

Tiedote Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Kolmas lausuntokierros hinnoittelun valvontamenetelmien muutosehdotuksista liikkeelle

Energiavirasto esittää tekemänsä vaikutusarvioinnin ja saamiensa lausuntojen perusteella muutoksia uusiin vuosia 2024–2031 koskeviin valvontamenetelmiin. Esitetyissä muutoksissa korostuvat verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu investointien rahoittamisen näkökulmasta ja kustannusvastaavuus. Kuuleminen päättyy 15.12.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Kuuleminen hinnoittelun valvontamenetelmien muutosehdotuksista

Energiavirasto esittää tekemänsä vaikutusarvioinnin ja saamiensa lausuntojen perusteella muutoksia uusiin vuosia 2024–2031 koskeviin valvontamenetelmiin. Esitetyissä muutoksissa korostuvat verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu investointien rahoittamisen näkökulmasta ja kustannusvastaavuus. Kuuleminen päättyy 15.12.

Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023 1.12.2023
Tiedote Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023
Kolmas lausuntokierros hinnoittelun valvontamenetelmien muutosehdotuksista liikkeelle

Energiavirasto esittää tekemänsä vaikutusarvioinnin ja saamiensa lausuntojen perusteella muutoksia uusiin vuosia 2024–2031 koskeviin valvontamenetelmiin. Esitetyissä muutoksissa korostuvat verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu investointien rahoittamisen näkökulmasta ja kustannusvastaavuus. Kuuleminen päättyy 15.12.

Tiedote Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote 2023 1.12.2023