Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen siirtopalvelun ehdoista Venäjän 400 kV rajayhteyksillä

Fingrid Oyj on 23.12.2020 pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan sen esittämät ehdot siirtopalvelulle Venäjän ja Suomen välisillä 400 kV:n rajayhdysjohdoilla. Vahvistettavaksi toimitetut muutokset koskevat etenkin siirtotariffin laskennassa käytettäviä määritteitä sekä niin sanotun Direct trade -kapasiteetin osuutta.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Hallinto-oikeus hylkäsi Lempäälän Energian verkkolupaa koskevan valituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi Energiaviraston menetelleen lainmukaisesti hylätessään Lempäälän Energian suljetun sähkönjakeluverkon lupahakemuksen. Lupaa ei myönnetty, koska hakemuksessa esitetty toiminta ei täyttänyt sähkömarkkinalaissa asetettua suljetun jakeluverkon erityistä edellytystä siitä, että verkon käyttäjien toimintojen tai tuotantoprosessin tulee muodostaa erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä yhtenäinen kokonaisuus. Päätös on 3.3.2021 vailla lainvoimaa.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Kuuleminen siirtopalvelun ehdoista Venäjän 400 kV rajayhteyksillä

Fingrid Oyj on 23.12.2020 pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan sen esittämät ehdot siirtopalvelulle Venäjän ja Suomen välisillä 400 kV:n rajayhdysjohdoilla. Vahvistettavaksi toimitetut muutokset koskevat etenkin siirtotariffin laskennassa käytettäviä määritteitä sekä niin sanotun Direct trade -kapasiteetin osuutta.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote 23.2.2021
Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote
Hallinto-oikeus hylkäsi Lempäälän Energian verkkolupaa koskevan valituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi Energiaviraston menetelleen lainmukaisesti hylätessään Lempäälän Energian suljetun sähkönjakeluverkon lupahakemuksen. Lupaa ei myönnetty, koska hakemuksessa esitetty toiminta ei täyttänyt sähkömarkkinalaissa asetettua suljetun jakeluverkon erityistä edellytystä siitä, että verkon käyttäjien toimintojen tai tuotantoprosessin tulee muodostaa erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä yhtenäinen kokonaisuus. Päätös on 3.3.2021 vailla lainvoimaa.

Tiedote Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote 3.3.2021