Kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista

28.4.2021 10.18
Tiedote

Energiavirasto varaa Gasgrid Finland Oy:n tiedonvaihtopalvelua käyttäville markkinaosapuolille ja muille tahoille tilaisuuden lausua Gasgrid Finland Oy:n keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista ennen niiden vahvistamista. Kuuleminen on avoinna 18.5.2021 saakka.

Gasgrid Finland Oy on toimittanut Energiavirastolle järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdot, ns. Kaasudatahubin ehdot, ja asia on tullut vireille Energiavirastossa 9.4.2021.

Maakaasumarkkinalain (587/2017) 32 b §:n mukaan järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija (Gasgrid Finland Oy) vastaa maakaasujärjestelmässä jakeluverkoissa käytävän maakaasukaupan markkinaprosessien edellyttämän tiedonvaihdon ja -hallinnan keskitetystä järjestämisestä ja taseselvityksestä jakeluverkoissa (maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelut).

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdot.

Energiavirasto varaa Gasgrid Finland Oy:n tiedonvaihtopalvelua käyttäville markkinaosapuolille ja muille tahoille tilaisuuden lausua Gasgrid Finland Oy:n keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdoista ennen niiden vahvistamista.

Lausunto pyydetään toimittamaan Energiavirastoon 18.5.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Pyydämme kohdistamaan mahdolliset lausunnot asiaan 1644/534/2021.

  • Lisätietoja asiassa antaa johtava asiantuntija Suvi Lehtinen, puh. 029 5050 061, [email protected]
  • Asiaa virastossa hoitaa lakimies Joonas Tervo, puh. 029 5050 063, [email protected]

Gasgrid Finland Oy - Kaasudatahubin ehdot, Versio 1.0 (pdf)
 

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot