Kuuleminen Suomen ja Viron välisten siirto-oikeustuotteiden ja niiden jakamisen yksityiskohdista 

Julkaisuajankohta 19.8.2022 11.06
Tiedote

Energiavirasto kuulee markkinaosapuolia FCA -suuntaviivojen 31 ja 52 artiklojen mukaisista menetelmistä sekä kahdenvälisestä menetelmästä, jota sovelletaan pitkän aikavälin siirtokapasiteetin määrittämiseen ja osittamiseen Suomen ja Viron tarjousalueiden rajalla. Kuuleminen on avoinna 4.9.2022 asti.

Energiavirasto pyytää markkinaosapuolia esittämään näkemyksensä ehdotetuista FCA -suuntaviivojen 31 ja 52 artiklojen mukaisista menetelmistä sekä kahdenvälisestä menetelmästä, jota sovelletaan pitkän aikavälin siirtokapasiteetin määrittämiseen ja osittamiseen Suomen ja Viron tarjousalueiden rajalla siihen saakka, kunnes kyseisellä rajalla voidaan ottaa käyttöön FCA-asetuksen mukainen osittamismenetelmä.

Energiavirasto varaa markkinaosapuolille mahdollisuuden toimittaa lausunto 4.9.2022 asti. Lausunnot voi lähettää sähköpostitse: [email protected] tai postitse: Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. 

Lisätiedot: sähkömarkkina-asiantuntija Jori Säntti, [email protected], puh 029 5050 079 ja johtava asiantuntija Jarno Lamponen, [email protected], puh 029 5050 072.


Energiaviraston lausuntopyyntö (pdf)
Baltic capacity calculation region’s regional design of long- term transmission rights in accordance with article 31 of the Commission regulation (EU) 2016/1719 (pdf)

Baltic capacity calculation region’s regional specific annex to the harmonised allocation rules for long-term transmission rights in accordance with article 52 of Commission regulation (EU) 2016/1719 (pdf)

Bilateral methodology for determining and splitting the long-term cross-zonal capacity for the purpose of allocating long-term transmission rights on the Finnish– Estonian bidding zone border (pdf)

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat