Kuuleminen Floating LNG Terminal Finland Oy:n hakemuksesta muuttaa vahvistettuja ehtoja

Julkaisuajankohta 16.3.2023 9.20
Tiedote

Energiavirasto järjestää kuulemisen Floating LNG Terminal Finland Oy:n hakemuksesta 14.3.2023 muuttaa vahvistettuja ehtoja. Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 30.3.2023.

Valvontalain (laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta 590/2013) 13.4 §:n mukaan määräajaksi annettua vahvistuspäätöstä voidaan muuttaa päätöksen kohteen aloitteesta, jos muutokseen on painava syy päätöksen antamisen jälkeen tapahtuneen olosuhteiden olennaisen muutoksen johdosta.  

Vahvistuspäätöksen muuttamishakemuksen perusteina FLTF on esittänyt muun muassa seuraavaa. Olosuhteet Energiaviraston antaman Käyttöehtoja koskevan vahvistuspäätöksen jälkeen ovat  FLTF:n mukaan kiistatta muuttuneet olennaisesti. Ennustettavuus kaasun kysynnän, hinnan ja saatavuuden osalta on lisääntynyt siinä määrin, että Käyttöehdot eivät enää vastaa FLTF:n mukaan markkinoiden kysyntää siten kuin Käyttöehtoja vahvistettaessa ajateltiin. Muuttuneiden olosuhteiden myötä on käynyt selväksi, että reloading-palvelun tarjoaminen parantaisi merkittävästi LNG-terminaalilaivan käyttöastetta lisäten näin FLTF:n mukaan sen taloudellisia toimintaedellytyksiä. Markkinatoimijoilta saadun palautteen mukaan reloading-palvelun pois jättäminen rajaisi pois useampia LNG-terminaalilaivan käyttäjiä, mikä toisaalta vähentäisi FLTF:n mukaan merkittävästi LNG-terminaalilaivan potentiaalista käyttöä. 

FLTF esittää, että muutokset Käyttöehtoihin tulisivat voimaan 1.10.2023 alkaen ja vahvistuspäätös olisi voimassa vuoden 2023 kaasuvuoden loppuun eli 1.10.2024 asti. 

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 30.3.2023 sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Viestin yhteyteen tulee kirjata diaarinumero: 579/050304/2023.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Tiina Karppinen ([email protected] ) ja juristi Buket Hertti ([email protected] ) 

Liitteet

General terms and conditions amended

Terminal rules amended

Annex 6 Calculation of guarantees and penalties amended

Joint Terminal Use Rules amended 

2023 Kuuleminen Sähkö ja maakaasuverkot