Kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan palvelujen ehdoista

27.3.2019 14.13
Tiedote

Energiavirasto julkaisee Gasum Oy:n ehdotuksen siirtoverkonhaltijan palvelujen ehdoista kuultavaksi ja varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää lausuntonsa ennen kuin Energiavirasto tekee asiassa vahvistuspäätöksen.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon sähköpostilla viimeistään 15.4.2019 osoitteeseen: kirjaamo@energiavirasto.fi.

Lisätiedot

  • Johtava asiantuntija Timo Partanen, timo.partanen@energiavirasto.fi, puh 029 5050 060
  • Asiantuntija Meri-Katriina Pyhäranta, meri-katriina.pyharanta@energiavirasto.fi, puh 029 5050 093
  • Asiantuntija Buket Yüksel, buket.yuksel@energiavirasto.fi, puh 029 5050 150 

Kuulemisasiakirjat muodostavat kokonaisuuden Gasum Oy:n laatiman Kaasunsiirron säännöt -dokumentin kanssa

Lausuntopyyntö
Siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehdot
Tasehallinnan ehdot
Liittymisehdot
Siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan yhteistyöehdoista

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat