Raportti sähkönjakeluverkkojen tyyppikäyttäjien päivittämisestä julkaistu

8.3.2019 9.00
Tiedote

Energiavirasto on tilannut Tampereen yliopiston Sähkötekniikan yksiköltä tutkimusprojektin sähkönjakeluverkkojen tyyppikäyttäjämäärittelyjen päivittämiseksi. Tyyppikäyttäjämäärittelyitä hyödynnetään monissa eri tarkoituksissa.

Uudeksi käyttökohteeksi on määritelty vuonna 2017 voimaan tulleessa sähkömarkkinalaissa sähkön siirron hinnankorotusten arvioiminen. Hinnankorotusta arvioitaessa tulisi tarkastella erilaisten siirtotariffien vaikutusta tyyppikäyttäjien verkkopalvelumaksuihin, mutta nykyiset tyyppikäyttäjämäärittelyt ovat vanhentuneet eivätkä sisällä riittävästi informaatiota. Esimerkiksi tehotariffien osalta tyyppikäyttäjämäärittelyt eivät sisällä tehoprofiileja. Myös tyyppikäyttäjien vuosienergian jakautuminen erilaisille aikajaotuksille edellyttää tarkentamista ja päivittämistä.


Loppuraportti sähkönjakeluverkkojen tyyppikäyttäjien päivittämiseen liittyvästä tutkimusprojektista

Raporttiin liittyvä muu aineisto (kuormitusprofiilit ja huipputehotaulukot) toimitetaan pyydettäessä.


Lisätiedot:

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote