Valikko

Sähköverkkotoiminnan vuoden 2018 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat julkaistu

21.11.2019 11.31
Tiedote

Energiavirasto julkaisee vuoden 2018 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat.

​Julkaistut tiedot:

 • sähköverkko-omaisuuden oikaistu jälleenhankinta-arvo
 • sähköverkko-omaisuuden oikaistu nykykäyttöarvo
 • sähköverkko-omaisuuden oikaistut tasapoistot
 • sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma pääoma
 • sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu korollinen vieras pääoma
 • sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu koroton vieras pääoma
 • sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma
 • kohtuullinen tuotto
 • toteutunut oikaistu tulos
 • ylijäämä tai alijäämä
 • kumulatiivinen ylijäämä tai alijäämä vuosilta 2016 - 2018 (pdf-tiedosto)
 • voitonjakoluonteiset erät

Tiedot perustuvat Energiaviraston 30.11.2015 vahvistamiin valvontamenetelmiin, jotka koskevat sähköverkkotoiminnan neljättä valvontajaksoa 1.1.2016 – 31.12.2019. Tiedot ovat vielä kuluvan neljännen valvontajakson ensimmäisten vuosien osalta alustavia. Energiavirasto vahvistaa vuosien 2016-2019 yli- tai alijäämät aikaisintaan vuonna 2020 annettavilla valvontapäätöksillä. Vuosien 2016, 2017 ja 2018 alustavien laskelmien mukaan laskettu kumulatiivinen yli- tai alijäämä ei siis vielä kerro sitä, onko koko neljännen valvontajakson 2016-2019 ajalta hinnoittelu kokonaisuudessaan kohtuullista.

Erillisessä liitteessä (PDF) vuosien 2016, 2017 ja 2018 kumulatiiviset yli- ja alijäämät on laskettu vähentämällä toteutuneesta oikaistusta tuloksesta verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle määritelty kohtuullinen tuotto. Alijäämä tarkoittaa, että hinnoittelu on ollut alle kohtuulliseksi määritetyn tason. Vastaavasti ylijäämä tarkoittaa, että hinnoittelu on ylittänyt kohtuulliseksi määritetyn tason. Kolmannelta valvontajaksolta neljännelle valvontajaksolle siirtyneet ja neljännen valvontajakson kumulatiiviset yli- ja alijäämät on ilmoitettu liitteenä taulukossa erikseen yhtiökohtaisesti.

Verkonhaltijan on otettava neljännellä valvontajaksolla (2016-2019) huomioon kolmannen valvontajakson (2012-2015) osalta vuonna 2017 annettu valvontapäätös määrittäessään siirtopalvelusta perittävien maksujen suuruutta. Mikäli siis verkonhaltijan hinnoittelu ylitti kohtuullisuuden tason kolmannella valvontajaksolla (2012-2015), verkonhaltija velvoitetaan ottamaan mahdollinen ylijäämä huomioon neljännen valvontajakson (2016-2019) aikana käytettävässä hinnoittelussaan.

Sähköverkkotoiminnan alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat

Lisätiedot: laskentatoimen asiantuntija Venla Stålnacke, puh. 029 5050 095, johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035, verkkoinsinööri Valtteri Varonen, puh. 029 5050 089 ja johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023.

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote