Valikko

NordREG julkaisi suosituksensa riippumattoman aggregaattorin sääntelymallista

2.3.2020 13.49
Tiedote

Pohjoismaisten viranomaisten yhteistyöjärjestö NordREG on julkaissut suosituksensa riippumattoman aggregaattorin sääntelymallista.

Riippumattomalla aggregaattorilla tarkoitetaan aggregointia harjoittavaa markkinaosapuolta, joka ei ole sidoksissa asiakkaan sähkön toimittajaan.

Euroopan komission puhtaan energian paketti edellyttää jäsenvaltioita kehittämään riippumattomien aggregaattoreiden sääntelymallin siten, että niillä on pääsy kaikille markkinoille. Tehtyjen ratkaisujen tulee samalla tuottaa kokonaishyötyä markkinoille.

NordREG suosittelee yhteisen ja harmonisoidun sääntelymallin kehittämistä Pohjoismaiden sähkömarkkinoille, jotta voidaan varmistaa rajat ylittävä kilpailu sekä mittakaavaetu. Kannanotto antaa tarkempia suosituksia erityisesti riippumattomien aggregaattoreiden markkinoille pääsyyn, tasevastuuseen ja siihen liittyviin velvoitteisiin, joustosta tehtäviin kompensaatioihin sekä jouston mittaamiseen.

Lisätiedot Energiavirastossa: asiantuntija Jori Säntti, puh. 029 5050 079.

Suositus ja lisätiedot NordREGin sivuilla

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote