Valikko

Energiavirasto vahvisti kaasun siirtoverkonhaltijan sääntökäsikirjan ja ehdot

14.1.2020 14.50
Tiedote

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ylläpitää maakaasun toimitusten selvitystä ja mittausta koskevaa sääntökäsikirjaa, jonka Energiavirasto on vahvistanut vuodelle 2020.

Sääntökäsikirja on osa Suomen oikeusjärjestystä ja sen noudattamista valvoo Energiavirasto.

Sääntökäsikirjan ohella Energiavirasto on vahvistanut seuraavat ehtokokonaisuudet, jotka tulevat sovellettavaksi järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja markkinaosapuolten välisessä sopimussuhteessa:

  • Siirtopalvelun ehdot
  • Tasehallinnan ehdot
  • Vähittäismarkkinoiden taseselvityksen ehdot
  • Balticconnector-yhteenliitäntäpisteessä sovellettavan kapasiteetinjakomekanismin ehdot
  • Maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtomaksut ja muut ulkomaanyhteyksien siirtopalvelun ehdot vuodeksi 2020
  • Tasehallintapalvelujen ehdot

Näiden ehtojen lisäksi järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija on laatinut muita kaasun siirtoa ja jakelua koskevia sääntöjä, jotka löytyvät Gasgrid Finlandin sivuilta. Energiaviraston toimivalta vahvistaa ja valvoa järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan laatimia ehtoja koskee kuitenkin vain yllä mainittuja Energiaviraston vahvistamia ehtokokonaisuuksia.

Lisätiedot: asiantuntija Meri-Katriina Pyhäranta, puh. 029 5050 093.

Vahvistuspäätös

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote