Hoppa till innehåll

Karleby Energi säger upp en del av avtalen som gäller tills vidare - kunderna ska hitta en ny elförsäljare utan dröjsmål

Utgivningsdatum 9.9.2022 12.38 | Publicerad på svenska 12.9.2022 kl. 15.29
Pressmeddelande

Den 1 oktober 2022 säger Karleby Energi Ab upp de elavtal som gäller tills vidare och har ingåtts på eldriftsställen utanför Karleby stads område. Energimyndigheten uppmanar de kunder som fått ett uppsägningsmeddelande att utan dröjsmål hitta en ny elförsäljare.

De kunder som fått ett uppsägningsmeddelande måste hitta en annan elförsäljare och ingå ett nytt elavtal så snabbt som möjligt. I allmänhet bör man reservera minst 14 dagar för den nya elförsäljaren för att inleda elleveransen. När Karleby Energis elavtal upphör den 1 oktober 2022 kan kunden emellertid avtala med försäljaren om att inleda det nya avtalet omedelbart från och med avslutningsdagen, även om det är mindre än 14 dygn till avslutningsdagen. Det lönar sig att ingå ett nytt avtal så snart som möjligt så att eldistributionen till hushållet inte avbryts.
När du väljer ett nytt elavtal kan du jämföra gällande elanbud i din egen region i

Energimyndighetens jämförelsetjänst sahkonhinta.fi. Information om elerbjudanden finns också på andra jämförelsetjänster samt direkt på elförsäljarnas sidor. Inom varje nätbolags område finns dessutom en leveransskyldig elförsäljare som är skyldig att erbjuda ett elavtal för hushållen i området. Under inga omständigheter blir hushållen alltså utan elavtal.

Elleveransen fortsätter i tre veckor

Nätbolaget är skyldigt att på förhand meddela konsumentkunden om datumet då eldistributionen avbryts och orsaken till avbrottet samt sörja för elleveransen i minst tre veckor efter att meddelandet har skickats.

Om kunden inte ingår avtal med en ny elförsäljare inom den tid som nätbolaget meddelat, har nätbolaget rätt att avbryta kundens eldistribution. Energimyndigheten påpekar, att kunderna inte har rätt att få tre veckors tillfällig elleverans från nätbolaget till samma pris och på samma villkor som de har avtalat med elförsäljaren. Om nätbolaget och kunden inte kan enas om villkoren avgörs ärendet av Energimyndigheten.

Karleby Energis tidsbundna avtal på användningsställen utanför Karleby stads område fortsätter som vanligt tills tidsfristen löper ut. Avtalen för kunder som ingått ett tidsbundet avtal kommer emellertid inte att gälla tills vidare efter att tidsfristen löpt ut.

Ytterligare information: direktör Antti Paananen, tfn 029 5050 013 och kommunikationsexpert Anu Becker tfn 029 5050 505, e-post: [email protected].

Anvisningar för Karleby Energi Ab:s kunder (pdf)

Information om val av elavtal

Eliprisjämförelse -sahkonhinta.fi

El- och naturgasmarknaden Nyhet