Hoppa till innehåll

Energimyndigheten fastställde de första frivilliga distributörerna som är skyldiga att distribuera förnybara drivmedel

Utgivningsdatum 22.3.2022 15.25 | Publicerad på svenska 25.3.2022 kl. 10.07
Pressmeddelande

Energimyndigheten har fastställt de tio första frivilliga distributörerna som omfattas av distributionsskyldighet från den 1 januari 2022. Distributörer av förnybara drivmedel som ligger under tillämpningsgränsen för lagen om distributionsskyldighet har för första gången frivilligt kunnat begära att de ska omfattas av distributionsskyldigheten från början av 2022.

Syftet med lagen om distributionsskyldighet (lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport) är att främja användningen av hållbara förnybara drivmedel för att motorbensin, dieselolja och naturgas ska kunna ersättas i trafiken. Enligt lagen om distributionsskyldighet kan distributörer av förnybara drivmedel som ligger under lagens tillämpningsgräns frivilligt begära att de ska omfattas av distributionsskyldigheten. Lagen om distributionsskyldighet tillämpas i sin helhet också på sådana frivilliga distributörer. Den frivilliga distributionsskyldigheten gäller:

  • en distributör av flytande drivmedel som under ett kalenderår levererar minst 100 000 liter men högst en miljon liter motorbensin, dieselolja, biodrivmedel och förnybara flytande drivmedel av icke-biologiskt ursprung till konsumtion 
  • en distributör av gasformiga drivmedel som under ett kalenderår levererar minst 1 gigawattimme men högst 9 gigawattimmar naturgas, biogas och förnybara gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung till konsumtion.  

En frivillig distributör ska framställa en begäran hos Energimyndigheten för fastställande av att distributören omfattas av distributionsskyldigheten (begäran om fastställande). Begäran om fastställande ska framställas senast tre månader före ingången av det kalenderår då distributören önskar bli omfattad av distributionsskyldigheten. Energimyndigheten fastställer att en distributör omfattas av distributionsskyldigheten, om det i begäran om fastställande har visats att förutsättningarna uppfylls och att det inte finns något hinder för fastställandet. Beslutet om fastställande gäller tills vidare.

Distributörer har för första gången kunnat begära att de frivilligen ska omfattas av distributionsskyldigheten från den 1 januari 2022. Begäran om fastställande skulle då framställas hos Energimyndigheten senast den 30 september 2021. Inom utsatt tid framställde 11 distributörer av gasformiga drivmedel en begäran om fastställande hos Energimyndigheten. Energimyndigheten fattade 10 godkända beslut om fastställande och gav ett avslag. Besluten om fastställande finns på Energimyndighetens webbplats

 

Mer information:

teknisk expert Heli Hyvärinen, tfn 029 5050 133

ledande expert Mari Tenhovirta, tfn 029 5050 027

jurist Anni Kuismin, tfn 029 5050 024.

Förnybar energi Nyhet