Hoppa till innehåll

Päästökaupan kompensaatiotukea maksettiin 106,3 miljoonaa euroa vuonna 2021

Julkaisuajankohta 10.1.2022 13.36
Tiedote

Viime vuonna päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiotukea maksettiin yhteensä 106,3 miljoonaa euroa energiaintensiivisen teollisuuden 39 yrityksen 59 laitokselle. Tuella korvattiin vuoden 2020 päästöoikeuden hinnan vaikutusta sähkön hintaan. 

Laitoksista 29 toimii metsäteollisuudessa - niille maksettiin tukea 62,7 miljoonaa euroa. Metalliteollisuuden 11 laitokselle maksettiin tukea 28,9 miljoonaa euroa. Muille, muun muassa kemianteollisuuden laitoksille, tukea maksettiin 14,7 miljoonaa euroa. Eniten tukea sai UPM-Kymmene Oyj, jonka viidelle paperitehtaalle tukea maksettiin 25,3 miljoonaa euroa. Kaikki tukipäätökset ovat nähtävissä Energiaviraston asiointijärjestelmässä.

Vuodesta 2017 lähtien kompensaatiotukea on maksettu yhteensä 274,8 miljoonaa euroa. Tuki määräytyy muun muassa päästöoikeuden markkinahinnan ja laitosten historiallisen sähkönkulutuksen perusteella. Viime vuonna maksettujen tukien päästöoikeuden viitehinta oli 24,92 euroa hiilidioksiditonnilta. Tuen määräytymisperusteet on kuvattu tarkemmin Energiaviraston verkkosivuilla.

Tänä vuonna päästökaupan kompensaatiotuen korvaa valmisteilla oleva energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki.

Tukipäätökset 

Lisätiedot: johtaja Pekka Ripatti, puh. 029 5050 075 ja asiantuntija Tiia Jyräsalo, puh. 029 5050 042, spostit: [email protected]

Päästökauppa Tiedote Uusiutuva Energia