Hoppa till innehåll

År 2021 betalades 106,3 miljoner euro i kompensationsstöd för utsläppshandel

Utgivningsdatum 10.1.2022 13.36 | Publicerad på svenska 11.1.2022 kl. 14.41
Pressmeddelande

I fjol betalades totalt 106,3 miljoner euro i kompensationsstöd för de indirekta effekterna av utsläppshandel till 59 anläggningar i 39 företag inom den energiintensiva industrin. Stödet kompenserade för inverkan av priset på 2020 års utsläppsrätter på elpriset.

Av anläggningarna är 29 verksamma inom skogsdustrin – de fick 62,7 miljoner euro i stöd. För 11 anläggningar inom metallindustrin betalades 28,9 miljoner euro i stöd. Till andra, bland annat anläggningar inom den kemiska industrin, betalades 14,7 miljoner euro i stöd. Mest stöd fick UPM-Kymmene Oyj, vars fem pappersfabriker betalades 25,3 miljoner euro i stöd. Alla stödbeslut kan ses i Energimyndighetens ärendehanteringssystem.

Sedan 2017 har man betalat ut sammanlagt 274,8 miljoner euro i kompensationsstöd. Stödet bestäms bland annat utifrån marknadspriset på utsläppsrätten och anläggningarnas historiska elförbrukning. Referenspriset på utsläppsrätten för de stöd som betalades i fjol var 24,92 euro per ton koldioxid. Grunderna för fastställandet av stödet har beskrivits närmare på Energimyndighetens webbplats.

I år ersätts kompensationsstödet för utsläppshandel av elektrifieringsstödet för den energiintensiva industrin som är under beredning.

Stödbeslut

Mer information: direktör Pekka Ripatti, tfn 029 5050 075 och sakkunnig Tiia Jyräsalo, tfn 029 5050 042, e-post: [email protected]

Förnybar energi Nyhet Utsläppshandel