Nationell rapport om el- och naturgasmarknaden 2023 är publicerad

Utgivningsdatum 11.7.2024 9.51 | Publicerad på svenska 12.7.2024 kl. 13.41
Pressmeddelande

Energimyndigheten publicerade en nationell rapport om verksamheten på och tillsynen över el- och naturgasmarknaden i Finland 2023. I rapporten hittar du nyckeltal för den inhemska energimarknaden och en sammanfattning av effekterna av Energimyndighetens verksamhet.

Energimyndighetens årliga rapport innehåller en allmän översikt över el- och naturgasmarknaden och leveranssäkerheten i Finland 2023. I rapporten som lämnas till Europeiska kommissionen går man på ett heltäckande sätt igenom Energimyndighetens tillsyns- och uppföljningsuppgifter, samt resultaten av dem. 

Energikrisen som inleddes hösten 2021 lugnade ner sig under 2023. Den ökade produktionskapaciteten för vindkraft och kärnkraftverket Olkiluoto 3, som togs i bruk i april i fjol, har förbättrat självförsörjningen av el, och i fjol var Finland för första gången redan nettoexportör av el på veckonivå. Nettoimportens andel sjönk till 2,2 procent av Finlands elförbrukning. Det förbättrade produktionsläget i Finland bidrog också till att börspriserna i Finland var oftare desamma som i norra eller mellersta Sverige än året innan.

De kraftiga förändringarna på gasmarknaden fortsatte. Gasmarknaden påverkades av LNG-terminalens ankomst till Ingå i början av fjolåret, vilket utgjorde en alternativ anskaffningsrutt för Balticconnector-rörförbindelsen mellan Finland och Estland. Dessutom skadades Balticconnector-rörledningen i oktober i fjol, vilket ledde till att Finlands gasimport var helt beroende av LNG-importen fram till slutet av april.

I och med det förbättrade europeiska och nordiska marknadsläget sjönk de genomsnittliga el- och gaspriserna våren 2023. Detaljförsäljningspriserna för el har dock hållits på en något högre nivå än före energikrisen och prisvariationerna har till och med ökat.

Hushållen håller på att anpassa sig till prisvariationen

På detaljmarknaden för el har följderna av energikrisen synts i synnerhet som en snabb ökning av antalet börselavtal och hushållens egen elproduktion. År 2023 ökade antalet hushåll med nästan 50 procent, som kommit överens om partiell egenproduktion med nätbolaget. Utöver de höga elpriserna har de sjunkande priserna på solpaneler uppmuntrat konsumenterna till egen elproduktion.

I slutet av 2023 hade redan 31 procent av hushållen ett börselavtal. Antalet har ökat snabbt varje år, eftersom endast 8 procent av konsumentkunderna hade ett börselavtal 2020. I slutet av fjolåret var andelen av konsumentkunderna 45 procent som hade ett tidsbundet elavtal och 24 procent hade ett avtal som gäller tills vidare.

Varje år har 15–16 procent av hushållen bytt elförsäljare och det har inte skett några stora årliga förändringar i bytesaktiviteten. I fjol sjönk andelen som bytt säljare något, till 15,1 procent. Detta omfattar cirka 492 000 hushåll.

Energimyndigheten sysselsattes i fjol särskilt av arbetet med att utveckla den gemensamma europeiska elmarknaden, förnya tillsynsmodellen för el- och gasnätsbolag samt av elpriskompensationer som styrts till konsumenterna på grund av höga elpriser. 
Rapporten har lämnats till Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) och Europeiska kommissionen. Rapporten är på engelska.

Mer information: analytiker Markus Nora, tfn 029 5050 046 och direktör Antti Paananen, tfn 029 5050 013, e-post: [email protected].

National report on electricity and natural gas markets in 2023 (pdf)

El- och naturgasmarknaden Nyhet