Flera begäranden om utredning gällande produkter och priser som omfattas av elleveransskyldigheten anhängiga vid Energimyndigheten

Utgivningsdatum 7.11.2022 13.09 | Publicerad på svenska 10.11.2022 kl. 11.30
Pressmeddelande

För tillfället är flera begäranden om utredning anhängiga vid Energimyndigheten som gäller leveransskyldighet för el till rimliga priser, samt ifall börsel kan vara den enda produkt som en detaljförsäljare erbjuder som omfattas av leveransskyldigheten.

Energimyndigheten har under hösten 2022 fått flera förfrågningar och begäranden om utredning som gäller elförsäljningsprodukter som erbjuds av en leveransskyldig detaljförsäljare av el. Det är särskilt den leveransskyldiga detaljförsäljarens prissättning och produktsortiment som har väckt frågor. Energimyndigheten har också ofta tillfrågats om den har gett officiella beslut eller riktlinjer i ärendet.

För tillfället är flera begäranden om utredning anhängiga vid Energimyndigheten som gäller rimligt pris på en försäljningsprodukt för el, samt ifall börsel kan vara den enda försäljningsprodukt som omfattas av leveransskyldighet i de nya kontrakt som en försäljare erbjuder. En del av dessa begäranden om utredning berör dessutom frågan om detaljförsäljaren har haft offentliga försäljningsvillkor och -priser för el och om de har fastställts på det sätt som elmarknadslagen förutsätter. Myndigheten kommer att fatta beslut om enskilda detaljförsäljare nästa år, besluten kan överklagas. 

Inga riktlinjer finns för rimligt pris 

Enligt elmarknadslagen ska en leveransskyldig detaljförsäljare inom ett distributionsnätsområde leverera el till ett rimligt pris till konsumenter och andra småförbrukare inom ansvarsområdet. Som småförbrukare betraktas ett driftställe vars huvudsäkring är högst 3x63 ampere eller vars årsförbrukning är högst 100 000 kWh per år. Dessutom ska försäljaren ha offentliga elförsäljningsvillkor och -priser samt grunder för hur de bestäms för de slutförbrukare som omfattas av leveransskyldigheten.

Energimyndigheten har inga tidigare beslut eller riktlinjer gällande det rimliga pris för en försäljningsprodukt som omfattas av leveransskyldighet som avses i elmarknadslagen. Energimyndigheten har inte heller gett några beslut eller riktlinjer om huruvida en börsbunden elförsäljningsprodukt kan vara den enda produkt som omfattas av leveransskyldighet som en leveransskyldig detaljförsäljare erbjuder för nya avtal.

Det enda sättet för energimyndigheten att på ett bindande sätt ta ställning till produkter och priser som omfattas av leveransskyldighet är genom beslut i efterhand som kan överklagas. Myndigheten kan till exempel inte på förhand fastställa det högsta tillåtna priset på en produkt som omfattas av leveransskyldighet, bestämma hur stor en engångshöjning av priset på en produkt som omfattas av leveransskyldighet kan vara eller bestämma hur ofta priset kan ändras.

Mer information: ledande sakkunnig Heli Piilikangas, tfn 029 5050 008 och direktör Antti Paananen, tfn 029 5050 013, e-post: [email protected]
 

El- och naturgasmarknaden Nyhet