Hoppa till innehåll

Nya krav på cirkulär ekonomi och energieffektivitet på smarttelefoner och surfplattor

Utgivningsdatum 2.9.2021 8.00 | Publicerad på svenska 7.9.2021 kl. 13.08
Pressmeddelande

Smarttelefoner och surfplattor får energimärkningar och krav på ekodesign som omfattar bl.a. produkternas reparerbarhet, demonterbarhet, hållbarhet och återvinningsbarhet. Beredningen av den egentliga förordningen på basis av en förstudie har inletts.

Vilka förnyelser är det fråga om? 

Flera nya krav planeras på smarttelefoner och surfplattor gällande utöver energieffektivitet också cirkulär ekonomi. Reparerbarhet, demonterbarhet, hållbarhet och återvinningsbarhet är på god väg att bli nya krav i alla ekodesignförordningar, eftersom dessa egenskaper spelar en nyckelroll i utvecklingen av produkternas cirkulära ekonomi, förlängningen av livslängden och minskningen av miljöpåverkan. I fortsättningen ska man även beakta materialeffektiviteten hos produkterna, vilket innebär till exempel ett krav på att utforma apparater som är lätta att reparera och som kan återanvändas effektivt.

Det exakta innehållet i förordningen är inte känt än men på basis av förstudien har bl.a. följande krav föreslagits: 

  1. Mobiltelefonernas batterier bör var lätta att ta ut för att förbättra reparerbarheten. Information och reservdelar som behövs för reparation bör vara tillgängliga åtminstone för professionella reparatörer. 
  2. De delar som oftast kräver reparation såsom skärmar eller telefonens bakstycke bör vara lättare att reparera och/eller byta. Fastsättningsmetoder som kan återanvändas skulle bl.a. kunna minska reparationstider och sänka reparationskostnader. 
  3. Uppdateringar av operativsystem bör vara tillgängliga i minst 5 år så att konsumenterna inte behöver köpa en ny enhet på grund av ett föråldrat operativsystem. 

Bakgrund

Under 2021 fick många hushållsapparater en ny energimärkning och nya krav på cirkulär ekonomi. Nästa på tur är utöver surfplattor även smarttelefoner, som är de mest använda apparaterna i världen. Initiativet för hållbar design av mobiltelefoner och surfplattor inkluderades i handlingsplanen för cirkulär ekonomi från 2020. Initiativet för energimärkning kompletterar den ovan nämnda ekodesignförordningen. 

Förstudien bereddes länge och noggrant och blev klar i mars 2021. Studien innehöll en djupgående analys om standarder, lagstiftning, marknader, användare, teknologier, design och miljömässiga och ekonomiska konsekvenser gällande smarttelefoner och surfplattor. Offentlig feedback samlades in under andra och tredje kvartalen 2021 och nästa steg är samrådsforum som Europeiska kommissionen ordnar för intressenter under hösten 2021. 

- Ekodesign av smarttelefoner och surfplattor kommer att omfattas av de hittills mest långtgående kraven som främjar cirkulär ekonomi och de tar produkternas hållbarhet, reparerbarhet och återvinningsbarhet till en helt ny nivå och samtidigt minskar miljöpåverkan under hela livscykeln från produktion till slutanvändning, kommenterar Timo Vihavainen på Energimyndigheten. 

Årliga besparingar på upp till 13 TWh kan nås genom att förbättra reparerbarheten, återvinningsbarheten och energieffektiviteten hos smarttelefoner och surfplattor senast 2030.

Kontaktuppgifter 
Överingenjör Timo Vihavainen Energimyndigheten, 
[email protected], tfn 029 5050 099.
 

Energieffektivitet Nyhet