Hoppa till innehåll

Sähkö- ja maakaasuverkon häiriötilanteisiin valmistaudutaan varautumissuunnittelulla

Julkaisuajankohta 10.3.2022 9.50
Tiedote

Sähkö- ja maakaasuverkkoyhtiöt ylläpitävät varautumissuunnitelmia, joiden avulla yhtiöt varautuvat verkkoon kohdistuviin häiriötilanteisiin, häiriöiden edellyttämiin säännöstelytoimiin sekä valmiuslaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin. Sähköverkkoyhtiöiden on päivitettävä varautumissuunnitelmat kesäkuun loppuun 2022 mennessä.

Sähkö- ja maakaasuverkkoyhtiöillä on velvoite varautua verkkoonsa kohdistuviin häiriötilanteisiin. Varautumisvelvoitteella pyritään etenkin häiriöiden aiheuttamien sähkön- ja maakaasun jakelun keskeytysten vaikutusten pienentämiseen. Energiavirasto valvoo velvoitteen noudattamista yhtiöiden toimittamien varautumissuunnitelmien kautta.  

Varautumissuunnitelman avulla yhtiöt varautuvat verkkoon kohdistuviin normaaliolojen häiriötilanteisiin: suunnitelmaan sisältyy muun muassa riskien kartoitus, erilaisiin häiriötilanteisiin varautuminen, toiminnan suunnittelu häiriötilanteissa sekä viestintäverkkojen ja tietojärjestelmien riskienhallinta. 

Osana varautumissuunnittelua yhtiöt ylläpitävät valmiussuunnitelmaa poikkeusolojen varalle. Valmiussuunnittelulla pyritään varmistamaan toiminnan jatkaminen valmiuslain mukaisissa tilanteissa, joissa yhteiskunnan normaali toiminta on jonkin tapahtuman ja tai mullistuksen vuoksi häiriintynyt. Jakeluyhtiöiden on esitettävä myös sähkön tai maakaasun säännöstelysuunnitelma. 

Verkkoyhtiöiden varautumissuunnittelu on pääsääntöisesti ollut hyvällä tasolla ja varautumiseen suhtaudutaan alalla vakavasti. Verkkoyhtiöt ovat viime vuosikymmenen alussa kokeneet monia sääilmiöiden aiheuttamia suurhäiriöitä, joiden pohjalta varautumista ja toimintaa häiriötilanteissa on kehitetty hyvään suuntaan. Viime vuosina verkkoyhtiöt ovat, muiden organisaatioiden tavoin, kohdanneet uudenlaisia haasteita esimerkiksi epidemioiden ja kyberturvallisuusriskien muodossa, minkä vuoksi varautumista on tarkasteltava yhä useammasta näkökulmasta. 

Energiavirasto on päivittänyt sähköverkkoyhtiöiden varautumissuunnittelun ohjeistuksen sekä mallipohjat varautumis- ja valmiussuunnitelmille. Seuraavan kerran sähköverkkoa koskevat päivitetyt suunnitelmat on toimitettava Energiavirastoon kesäkuun loppuun 2022 mennessä. 

Vuodesta 2019 lähtien sähköverkkoyhtiöiden on päivitettävä varautumissuunnitelma vähintään kerran kolmessa vuodessa ja maakaasuverkkoyhtiöiden vähintään viiden vuoden välein; seuraavan kerran kesäkuussa 2024.  

Lisätiedot: johtava asiantuntija Tarvo Siukola, [email protected], puh. 029 5050 074. 

Lue lisää varautumisesta ja tietoturvasta 

Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote