Hoppa till innehåll

Karhu Voima har ansökt om konkurs - kunderna måste hitta en ny elförsäljare

Utgivningsdatum 19.9.2022 12.06 | Publicerad på svenska 20.9.2022 kl. 12.32
Pressmeddelande

Karhu Voima Oy har den 19.9.2022 ansökt om konkurs, och upphör att leverera el till kunderna från och med den 20.9.2022. Bolagets kunder ska utan dröjsmål hitta en ny elförsäljare. Energimyndigheten förordnar en ny leveransskyldig elförsäljare för Haminan Sähköverkot Oy:s och Kotkan Energiaverkot Oy:s område i stället för Karhu Voima så snart som möjligt.

Energimyndigheten uppmanar Karhu Voimas kunder att söka en annan elförsäljare och ingå ett nytt elavtal så snabbt som möjligt. I allmänhet bör man reservera minst 14 dagar för den nya elförsäljaren för att inleda elleveransen. När Karhu Voimas elavtal upphör den 20.9.2022 kan kunden emellertid avtala med försäljaren om att inleda det nya avtalet omedelbart från och med avslutningsdagen. Det lönar sig att ingå ett nytt avtal så snart som möjligt så att eldistributionen inte avbryts.

När du väljer ett nytt elavtal kan du jämföra gällande elanbud i din egen region i Energimyndighetens jämförelsetjänst sahkonhinta.fi. Information om elerbjudanden finns också på andra jämförelsetjänster samt direkt på elförsäljarnas sidor. 

Nätbolaget är skyldigt att på förhand meddela konsumentkunden om datumet då eldistributionen avbryts och orsaken till avbrottet samt sörja för elleveransen i minst tre veckor efter att meddelandet har skickats.

Om kunden inte ingår avtal med en ny elförsäljare inom den tid som nätbolaget meddelat, har nätbolaget rätt att avbryta kundens eldistribution. Energimyndigheten påpekar, att kunderna inte har rätt att få tre veckors tillfällig elleverans från nätbolaget till samma pris och på samma villkor som de har avtalat med elförsäljaren. Om nätbolaget och kunden inte kan enas om villkoren avgörs ärendet av Energimyndigheten.

Leveransskyldighetskunder i en mer skyddad ställning

Karhu Voima har varit leveransskyldig elförsäljare i Haminan Sähköverkot Oy:s och Kotkan Energiaverkot Oy:s områden. För hushållen och andra småförbrukare i dessa nätbolags områden fortsätter nätbolagen elleveransen tills Energimyndigheten har utsett en ny leveransskyldig elförsäljare för området. Som småbrukare betraktas ett driftställe vars huvudsäkring är högst 3x63 ampere eller vars årsförbrukning är högst 100 000 kWh per år.

Energimyndigheten informerar om en ny leveransskyldig elförsäljare så snart som möjligt. Kunderna överförs inte automatiskt till en ny leveransskyldig elförsäljare, utan de måste själva ingå ett nytt avtal med den försäljare de väljer.

Anvisning för Karhu Voimas kunder (pdf)

Sahkonhinta.fi

Mer information från direktör Antti Paananen, tfn 029 5050 013, e-post: [email protected].
 

El- och naturgasmarknaden Nyhet