Hoppa till innehåll

Energimyndigheten uppmanar Fi-Nergy Voimas och 365 Hankinnas kunder att snabbt välja en ny elförsäljare

Utgivningsdatum 11.6.2021 14.41 | Publicerad på svenska 14.6.2021 kl. 14.00
Pressmeddelande

Fi-Nergy Voima Oy, Fi-Nergy Voima OÜ och 365 Hankinta Oy kan inte fortsätta elleveransen till sina kunder på grund av att en balansansvarig saknas. Bolagens eldistribution till kunderna avbryts inte omedelbart. Energimyndigheten uppmanar kunderna att snabbt ingå avtal med en nya elförsäljare. 

Fi-Nergy Voimas och 365 Hankinnas elleveranser till kunderna avbryts eftersom bolagen inte har någon balansansvarig efter att stamnätbolaget Fingrid den 11 juni 2021 upplöste balansserviceavtalet för det företag som var balansansvarig. Elmarknadslagstiftningen förutsätter att elförsäljaren har en balansansvarig.

Eldistributionen till Fi-Nergy Voimas och 365 Hankinnas kunder avbryts inte omedelbart. Nätbolagen skickar sina kunder ett meddelande om avbrott i eldistributionen och ser till att elleveransen fortsätter för konsumentkunderna i minst tre veckor efter att meddelandet skickats. För att eldistributionen ska fortsätta förutsätts att kunderna själva ingår ett avtal med en nya elförsäljare. Om kunden inte ingår avtal med en ny elförsäljare inom den tid som nätbolaget meddelat, har nätbolaget rätt att avbryta kundens eldistribution.

Energimyndigheten uppmanar bolagens kunder att omedelbart söka efter en ny elförsäljare och ingå ett nytt elförsäljningsavtal med denne. Kunderna överförs inte automatiskt till någon elförsäljare. Kunden kan välja en ny elförsäljare till exempel genom att konkurrensutsätta elavtalet i tjänsten sahkonhinta.fi som upprätthålls av Energimyndigheten. En ny elförsäljare bör reserveras minst 14 dagar för att ordna elleveransen. Vissa försäljare kan kräva en längre tid. Ett nytt avtal bör alltså ingås utan dröjsmål så att eldistributionen till hushållen inte avbryts. 

Kunderna har inte rätt att få tre veckors tillfällig elleverans från nätbolaget till samma pris och på samma villkor som de har avtalat med elförsäljaren. Om nätbolaget och kunden inte kan enas om villkoren avgörs ärendet av Energimyndigheten.


Mer information:

  • Direktör Antti Paananen, tfn 029 5050 013 och jurist Jani Kostiainen, tfn 029 5050 113, e-post: [email protected].
  • Reklamationer och ersättningsbegäran till elförsäljaren: Konsumentrådgivning, tfn 029 505 3050.
El- och naturgasmarknaden Nyhet