Hoppa till innehåll

Energimyndigheten motsätter sig det svenska stamnätsbolagets ansökan om undantag från fördelning av elöverföringskapaciteten

Utgivningsdatum 12.11.2021 10.38 | Publicerad på svenska 15.11.2021 kl. 10.36
Pressmeddelande

Energimyndigheten anser att det svenska stamnätsbolaget saknar grund för sin ansökan om undantag från fördelningen av elöverföringskapaciteten vid elområdesgränsen mellan Finland och Sverige år 2022.

Svenska kraftnät har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om undantag från fördelningen av överföringskapaciteten vid elområdesgränsen (FI-SE3) mellan Finland och Sverige för 2022. Enligt förordningen för inre marknaden för el ska stamnätsbolagen ge elmarknaden tillgång till all den överföringskapacitet som kan ges på ett driftsäkert sätt. 

Stamnätsbolagen har inte rätt att begränsa i synnerhet gränsöverskridande handel för att lösa interna flaskhalsar i anbudsområdenas interna elöverföring. Minst 70 procent av den driftsäkra överföringskapaciteten ska ges till den gränsöverskridande handeln, om inte tillsynsmyndigheten har beviljat ett undantag utifrån ett nödvändigt behov med tanke på driftsäkerheten.

Svenska kraftnät har betydligt begränsat överföringskapaciteten mellan Finland och Sverige redan under 2021, före den ansökan om undantag som nu har lämnats. På grund av begränsningarna har det knappt varit möjligt att överföra el från Finland trots ett behov på marknaden i södra Sverige.
Energimyndigheten anser att Svenska kraftnät inte har grund för att få det undantag man ansöker om. Myndigheten anser att det faktum att bolaget i själva verket redan har begränsat kapaciteterna i strid med förordningen inte ger grund för att fortsätta med förseelsen.

Mer information: direktör Antti Paananen, tfn 029 5050 013 och ledande expert Jarno Lamponen, tfn 029 5050 072, e-postadresser: [email protected].

Energy Authority’s position on Svenska kraftnät’s request for a derogation from the minimum level of capacity to be made available for cross-zonal trade for 2022 (pdf)

El- och naturgasmarknaden Nyhet