Hoppa till innehåll

Energimärkningen förnyas, dessutom nya krav på resurseffektivitet och livslängd

Utgivningsdatum 25.2.2021 12.31 | Publicerad på svenska 2.3.2021 kl. 8.43
Pressmeddelande

Energimärkningen på hushållsapparater och hemelektronik förnyas från och med den 1 mars 2021. Den bekanta märkningen med röda och gröna pilar återgår till skalan A–G, men energieffektivitetskraven har stramats åt. Samtidigt beaktar de förnyade ekodesignförordningarna för första gången den cirkulära ekonomin och kräver bland annat att apparater ska kunna repareras och att reservdelar och programvaruuppdateringar ska finnas tillgängliga.

EU:s energimärkning hjälper konsumenterna att jämföra apparaternas energiförbrukning och uppmuntrar företag att utveckla energieffektiviteten hos sina produkter. De första apparaterna som försågs med energimärkningen var hemmets vitvaror för kylförvaring, och detta var redan för 25 år sedan. Efter detta har till exempel kylskåpens elförbrukning minskat med 60 procent.

- Fyra av fem européer som är i färd att köpa en hushållsapparat säger att de beaktar energimärkningen i sitt köpbeslut. Kraven som ställs på energimärkning och ekodesign har medfört stora förbättringar till hushållens energieffektivitet. Med hjälp av dem har vi uppnått nästan hälften av EU:s energieffektivitetsmål 2020, säger överingenjör Johanna Kirkinen från Energimyndigheten.

Allt eftersom apparaterna har utvecklats har kraven stramats åt och i olika produktgrupper har olika klassificeringar använts, vilket har orsakat förvirring.

- Nu förenhetligas märkningen och vi återgår till den ursprungliga klassificeringen från A till G tillsammans med åtstramade krav. Märkningarna A+, A++, A+++ försvinner och apparaterna i klass A+++ hamnar i klass B eller till och med E på den nya skalan. Detta kan vara förvirrande, men det är viktigt att komma ihåg att varken produktens energieffektivitet eller kvalitet har försämrats, utan märkningen har skalats på nytt. Vi kommer kanske inte se produkter i den bästa A-klassen på ett tag, utan de kommer först när apparaternas energieffektivitet förbättras, säger sakkunnig Päivi Suur-Uski från Motiva.

De nya märkningarna tas i bruk genast

I hemelektronikaffärer och i webbhandeln syns de nya energimärkningarna genast i början av mars och senast den 18 mars, då de gamla märkningarna inte längre får användas. Energimärkningen förnyas först i följande produktgrupper:

  • Kylar och frysar, kombinerade kyl- och frysskåp och vinkylar
  • Diskmaskiner
  • Tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner och torktumlare
  • Tv-apparater och elektroniska skärmar

Också lampornas energimärkning förnyas från och med den 1 september 2021. Återstående energimärkningar, till exempel på torktumlare och värmepumpar, förnyas före år 2025. Plusklasserna kommer alltså att fortsätta användas fram till dess.

Utöver energiklassen avslöjar energimärkningen även en hel del annan information om apparatens användning, till exempel ljudnivån samt tvätt- eller torkningsresultatet. För olika produktgrupper redovisas olika egenskaper. För att ta reda på produktinformationen har märkningen tillfogats en QR-kod som leder till Europeiska kommissionens produktdatabas EPREL. Den flerspråkiga tjänsten öppnas i början av mars och hjälper konsumenterna att jämföra olika produkters energieffektivitet, ökar öppenheten och underlättar myndigheternas marknadstillsyn.

Ekodesign för mer hållbara apparater

Samtidigt med energimärkningarna uppdateras även ekodesignförordningarna som styr designen av apparater i en riktning där energi- och materialeffektivitet beaktas. Den välkomna förnyelsen gör att det blir lättare att reparera och återvinna apparater och apparaternas livslängd förlängs.

- Framför allt till konsumentapparater ska det finnas reservdelar många år efter att det sista exemplaret av en viss modell kom ut på marknaden. Förordningen förpliktar även till att apparaterna ska möjliggöra byte av delar med vanliga verktyg utan att apparaten måste tas isär. Det ska även tillhandahållas tillräckligt mycket information om möjligheterna att reparera apparater, säger Juha Toivanen, ledande expert vid Energimyndigheten.

Med samma förordningar säkerställs exempelvis att programuppdateringar finns tillgängliga 7–10 år efter att en apparat lanserades så att man inte behöver sluta använda apparaten eftersom programvaran blir föråldrad.

- I praktiken innebär dessa förändringar att alla apparater som kommer ut på marknaden efter mars förbrukar mindre energi, kan lättare repareras, kan återvinnas och håller längre, fortsätter Toivanen. 

Mer information om energimärkning och ekodesign
•    Energimyndigheten, Johanna Kirkinen, [email protected], tfn 0295 050 175
•    Energimyndigheten, Juha Toivanen, [email protected], tfn 0295 050 083
•    https://energiamerkinta.fi/ 
•    https://ekosuunnittelu.info/  

Mer information om hemmets elförbrukning
•    Motiva Oy, Päivi Suur-Uski, [email protected], tfn 044 300 1369

Energieffektivitet Nyhet