Hoppa till innehåll

Behörigheterna som ansvariga personer för energibesiktningen ska förnyas år 2022

Utgivningsdatum 13.12.2021 12.19 | Publicerad på svenska 15.12.2021 kl. 14.16
Pressmeddelande

De som fått behörighet som ansvarig person för företagets energibesiktning år 2015 måste förnya behörigheten under år 2022. Hur behörigheten förnyas beror på om personen har verkat som ansvarig person under de senaste fyra åren. Energimyndigheten publicerar anvisningar om förnyande av behörigheten i januari 2022.

En ansvarig person som under de senaste fyra åren har verkat som ansvarig person i företagets energibesiktning

En ansvarig person som under de senaste fyra åren har verkat som ansvarig person vid ett stort företags energibesiktning kan ansöka om förnyelse av behörigheten med en blankett som finns på Energimyndighetens webbsida Tjänster. Blanketten skickas i första hand till Energimyndigheten per e-post till adressen [email protected] Som bilaga till meddelandet skickas också en energibesiktningsrapport om företagets energibesiktning, där den ansvariga personen under de senaste fyra åren har verkat som ansvarig person för den obligatoriska energibesiktningen enligt energieffektivitetslagen. Personen har fungerat som ansvarig person om han eller hon har antecknats som ansvarig person i företagets energibesiktningsrapport. OBS! För att förnya behörigheten räcker det inte att man har genomfört objektbesiktningar under de senaste fyra åren.

Om ansökan inte kan skickas per e-post kan den skickas per post till adressen:

Energimyndigheten,
Energieffektivitet
Fågelviksgränden 2 A
00530 Helsingfors

En ansvarig person som under de senaste fyra åren inte har verkat som ansvarig person i företagets energibesiktning

Av en ansvarig person som under de senaste fyra åren inte har verkat som ansvarig person i ett stort företags energibesiktning förutsätts att provet för ansvarig person har avlagts på nytt med godkänt resultat. Provet avläggs som webbtentamen och Motiva ansvarar för de praktiska arrangemangen. Under år 2022 arrangeras sex provdagar för ansvarig person. Anmälan till provet görs på Energimyndighetens webbsida Tjänster. 

Material, blanketter och länkar med anknytning till förnyandet av behörigheten som ansvarig person kommer att finnas på Energimyndighetens webbplats för energibesiktningar och tjänster i januari 2022. Därefter kan man lämna in en ansökan om förnyelse till Energimyndigheten och anmäla sig till de nya proven.

Avgift för prov för ansvariga personer

Energimyndigheten har föreslagit arbets- och näringsministeriet en ny avgift på 200 euro för beslutet om förnyande av behörigheten som ansvarig person för företagets energibesiktning. Förslaget till förordning från ANM, som var på remiss i december 2021, innehåller en sådan avgift, men förordningen har ännu inte godkänts.

Energimyndighetens beslut om förfaranden i samband med förnyelse grundar sig på energieffektivitetslagen (1429/2014) och statsrådets förordning (20/2015).

Mer information: överingenjör Timo Vihavainen, tfn 029 5050 099 och jurist Ida Berg 029 5050 007, e-poster: [email protected]

Energieffektivitet Nyhet