Hoppa till innehåll

År 2020 betalades 74,6 miljoner euro i kompensationsstöd för utsläppshandel

Utgivningsdatum 13.1.2021 10.35 | Publicerad på svenska 14.1.2021 kl. 14.22
Pressmeddelande

I fjol betalades 74,6 miljoner euro i kompensationsstöd för de indirekta effekterna av utsläppshandel till 40 företag och 61 anläggningar inom den energiintensiva industrin. Stödet kompenserade för inverkan av priset på 2019 års utsläppsrätter på elpriset.

Av anläggningarna verkar 30 inom skogsindustrin. De fick 46,7 miljoner euro i stöd. Det fanns 11 anläggningar inom metallindustrin och de fick 18,5 miljoner euro i stöd. Till andra, bland annat anläggningar inom den kemiska industrin, betalades 9,4 miljoner euro i stöd. Bolaget som fick mest stöd var UPM-Kymmene Abp. Dess sex pappersfabriker fick 21,7 miljoner euro i stöd. Alla stödbeslut kan ses i Energimyndighetens ärendehanteringssystem.

Sedan 2017 har man betalat ut sammanlagt 168,4 miljoner euro i kompensationsstöd. Stödet bestäms bland annat utifrån marknadspriset på utsläppsrätten och anläggningarnas historiska elförbrukning. Referenspriset på utsläppsrätten för de stöd som betalades i fjol var 15,96 euro per ton koldioxid. Referenspriset för utsläppsrätten för stöd som fastställs för fjolåret och betalas i år är 24,92 euro per ton koldioxid, så stöd kommer att betalas ut till ett belopp av cirka 117 miljoner euro. Grunderna för fastställandet av stödet beskrivs närmare på Energimyndighetens webbplats.

Efter detta år betalas inte längre kompensationsstöd för utsläppshandeln och det ersätts av det stödsystem för elektrifiering av industrin som man fattade beslut om i regeringens budgetdebatt på hösten och som nu är under beredning.

Gå till Energimyndighetens ärendehanteringssystem


Mer information: direktör Pekka Ripatti, tfn 029 5050 075 och sakkunnig Tiia Jyräsalo, tfn 029 5050 042, e-post enligt formen [email protected]
 


 

Förnybar energi Nyhet Utsläppshandel