Hoppa till innehåll

Anbudsförfarande gällande trafikens infrastrukturstöd öppnas för tankningspunkter för förnybart väte

Utgivningsdatum 16.6.2022 10.21 | Publicerad på svenska 16.6.2022 kl. 22.18
Pressmeddelande

Anbudsförfarandet för tankningspunkter för förnybart väte öppnas 20.6.2022. Energimyndigheten tar emot anbud fram till 22.8.2022, före kl. 12.00. Stödmängden är en miljon euro. Anbudsgivaren uppmanas att kontrollera behörigheten i TAKILA-tjänsten.

Tidsfrist

Anbud ska lämnas senast måndagen den 22.8.2022 före kl. 12.00. Efter detta är det inte möjligt att ge anbud.

Energimyndighetens meddelande om inlämningstid och tidsfrist för anbud i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd för användning av förnybart väte i trafiken (pdf)

 

Fullmakt

Anbudsgivaren uppmanas att snarast möjligt logga in på adressen http://takila.energiavirasto.fi för att försäkra att behörigheten finns. Anbudsgivaren måste ha behörighet att ge anbud för den organisation som ansöker om stöd. Utan behörighet kan anbud inte ges. Anvisningar om givande av fullmakt samt om användning av tjänsten: https://energiavirasto.fi/sv/stod-for-trafik-infra#asiointijarjestelma_takila

 

Anvisningar

 

Del A i anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet (pdf)
Del B5 i anvisningar för deltagare i anbudsförfarandet: tankningspunkter för väte (pdf) 
Checklista för principen om att inte orsaka betydande skada
Användning av TAKILA-tjänsten (pdf)

 

Mer information: [email protected] eller
Roland Magnusson, Konkurrensansvarig, tel. 029 5050 111
Tuomo Hulkkonen, Överingenjör, tel. 029 5050 097
Katriina Ojanen, Teknisk expert, puh. 029 5050 051
Ben Talus Losvik, Jurist, tel. 029 5050 118

https://energiavirasto.fi/sv/stod-for-trafik-infra  

Förnybar energi Nyhet