Hoppa till innehåll

Äldres hushåll stöds i form av energirådgivningens besök

Utgivningsdatum 31.8.2022 7.48 | Publicerad på svenska 1.9.2022 kl. 14.12
Pressmeddelande

I det pilotprojekt som inleds nu i höst riktas energirådgivares besök till hushåll som lider mer än genomsnittet av höjda energipriser och där det är utmanande att själv vidta åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Energimyndigheten finansierar pilottestningen av energirådgivningens besök.

Energirådgivningens besök är i sin helhet avgiftsfritt för kunden. Under besöket görs enkla och snabba förbättringar av hemmets energieffektivitet: Fönster och ytterdörrar tätas och lampor byts till energieffektiva LED. Under besöken söker man tillsammans med en expert också andra metoder för att minska energiförbrukningen och elräkningen.

- Den nuvarande enorma höjningen av energipriset är en utmaning för alla, men enligt statistiken har energiräkningarnas andel av utgifterna redan tidigare varit högre för över 64-åringars hushåll än för andra hushåll. Därför är pilotprojektet i huvudsak inriktat på den äldre befolkningen, berättar överingenjör Johanna Kirkinen vid Energimyndigheten.

Pilotprojektet genomförs av företaget för hållbar utveckling Ekokumppanit Oy, som bland annat fungerar som regional energirådgivare i landskapen Birkaland och Egentliga Tavastland och som redan nu erbjuder konsumenter, kommuner och små och medelstora företag hjälp med energisparande och energieffektivitet. Energirådgivning för konsumenter ges i huvudsak per telefon, e-post och vid olika evenemang. Energimyndigheten har finansierat regional energirådgivning i hela fasta Finland sedan 2019. 

- Med hjälp av den nuvarande finansieringen av energirådgivningen är dessa besök ännu inte möjliga i stor utsträckning, men i den klimat- och energistrategi som publicerades i år har man lyft fram tilläggsfinansiering för energirådgivning som kunde möjliggöra besök i framtiden, fortsätter Kirkinen. 

Högt elpris ökar inverkan av gärningar för förbättrad energieffektivitet

Energipriset har stigit betydligt i fjol och i år. Enligt Energimyndighetens statistik var elpriset för hushåll 25 procent högre och för elvärme 35 procent högre 2021 än 2020. I år har priserna på tvååriga elavtal varit rekordhöga. Därför blir det lönsamt att redan göra små gärningar för att förbättra energieffektiviteten och det är förnuftigt att rikta in gärningarna på de hushåll som har störst nytta av dem. 

I pilotprojektet utvecklas effektiviteten av konceptet för besöken samt processen för att i samarbete med kommunen och andra samarbetspartner hitta de hushåll som har störst nytta av energihjälpen. Energirådgivningens besök till sårbara hushåll görs redan i bland annat Nederländerna och Tyskland. 

- I detta pilotprojekt samarbetar vi bland annat med Orivesi stad. Tillsammans med hemvården pilottestar vi hur vi kan genomföra energieffektivitetshjälpen så kostnads- och resurseffektivt som möjligt. I Egentliga Tavastland pilottestar vi besöken tillsammans med Loppis kommun. Vi testar också andra sätt att hitta hushåll som lämpar sig för pilotprojektet samt gör nära samarbete med reparationsrådgivningen vid Centralförbundet för de gamlas väl, berättar verkställande direktör Suvi Holm vid Ekokumppanit. 

Mer information:

Energimyndigheten
överingenjör Johanna Kirkinen
[email protected]
tfn 029 5050 175

Ekokumppanit Oy
verkställande direktör Suvi Holm
[email protected] 
tfn 040 704 4099

Sök energirådgivare i ditt landskap
 

Energieffektivitet Nyhet