Alla meddelanden

Karleby Energi säger upp en del av avtalen som gäller tills vidare - kunderna ska hitta en ny elförsäljare utan dröjsmål

Den 1 oktober 2022 säger Karleby Energi Ab upp de elavtal som gäller tills vidare och har ingåtts på eldriftsställen utanför Karleby stads område. Energimyndigheten uppmanar de kunder som fått ett uppsägningsmeddelande att utan dröjsmål hitta en ny elförsäljare.

Pressmeddelande 9.9.2022
Nu är det lönsamt att köpa en energieffektiv apparat till ditt hem

Av hushållens energiförbrukning går 12 procent till elektriska apparater, belysning och matlagning. Om du planerar att skaffa en ny hushållsapparat är det nu, på grund av det stigande elpriset, ännu lönsammare än tidigare att välja en apparat i en bättre energiklass.

Pressmeddelande 7.9.2022
Datumen för anbudsutsättning av stöd för trafikinfrastruktur har publicerats

Energimyndigheten konkurrensutsätter stöd för laddningspunkter för högeffektsladdning av fordon och tankningspunkter för distribution av förnybart väte. Energimyndigheten uppmanar verksamhetsutövare att bekanta sig med anvisningar för anbudsgivare samt att ta del av informationstillfället 28.9.2022.

Pressmeddelande 5.9.2022
Äldres hushåll stöds i form av energirådgivningens besök

I det pilotprojekt som inleds nu i höst riktas energirådgivares besök till hushåll som lider mer än genomsnittet av höjda energipriser och där det är utmanande att själv vidta åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Energimyndigheten finansierar pilottestningen av energirådgivningens besök.

Pressmeddelande 31.8.2022
Snäppet svalare - mot vintern genom att spara energi

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat energisituationen i Europa. Energitillgången och energipriset påverkar varje finländares vardag. Därför lanserar Motiva, Energimyndigheten, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, miljöministeriet och Sitra en energisparkampanj under Energisparveckan i oktober.

Pressmeddelande 25.8.2022
Anvisningar för Lumo Energias kunder

Lumo Energias elleverans till kunderna upphör den 1 september 2022. Nedan finns anvisningar för kunder som har fått meddelande av nätbolaget om att elleveransen upphör.

Pressmeddelande 18.8.2022
Resultaten gällande andbudsförfarandet för laddningspunkter med hög prestanda har publicerats

Energimyndigheten ordnade i maj-juni 2022 det första anbudsförfarandet enligt den nya förordningen (178/2022) för infrastrukturstöd gällande användning av el i trafiken. I anbudsförfarandet beviljas stöd för fordons laddningspunkter med hög prestanda. 5 miljoner euro stod som stödsumma i anbudsförfarandet. Energimyndigheten fick totalt 141 anbud. Totalt gavs anbud med en sammanlagd stödmängd av 7,62 miljoner euro. De godkända besluten hittas på Energimyndighetens webbsida.

Pressmeddelande 10.8.2022
Anbuden om stöd för snabbladdningspunkter överstiger anslaget med cirka 50 procent

Energimyndigheten verkställde i maj-juni 2022 den första anbudsutsättning av infrastrutstöd för vägtrafiken i enlighet med förordningen som trädde i kraft i mars 2022. I den verkställda anbudsutsättningen beviljas stöd för investeringar i DC-fordonsladdningspunkter med hög effekt.

Pressmeddelande 22.6.2022
Kapaciteten för solel ökade med över 100 megawatt i Finland 2021

Den småskaliga produktionen av solel har ökat kraftigt under de senaste åren. Kapaciteten har nästan fördubblats på två år. I slutet av 2021 var sammanlagt cirka 395 megawatt produktionskapacitet för solel ansluten till elnätet - enligt preliminära uppgifter ökade kapaciteten med över 100 megawatt på ett år.

Pressmeddelande 20.6.2022
Finland överskred rejält EU:s mål för energieffektivitet 2020

Finland överskred klart sina energibesparingsåtaganden fastställda för perioden 2014–2020 enligt EU:s energieffektivitetsdirektiv. I slutet av 2020 var de totala faktiska energibesparingarna över 85 procent större än Finlands nationella åtagande. Finland uppnådde även sina övriga energibesparingsmål.

Pressmeddelande 16.6.2022