Energimyndigheten

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Aktuellt

Flera begäranden om utredning gällande produkter och priser som omfattas av elleveransskyldigheten anhängiga vid Energimyndigheten

För tillfället är flera begäranden om utredning anhängiga vid Energimyndigheten som gäller leveransskyldighet för el till rimliga priser, samt ifall börsel kan vara den enda produkt som en detaljförsäljare erbjuder som omfattas av leveransskyldigheten.

Pressmeddelande 7.11.2022
Europas energimyndigheter: Exporten av energi mellan EU-länderna bör inte begränsas

Det är mycket viktigt att EU-länderna fortsätter exportera el och gas till grannländerna, så att tillgången till energin inte hotas under den kommande vintern, betonar byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheterna ACER. Verket betonar att enhetliga tillvägagångssätt på energimarknaden bidrar till tillräckligt med energi i varje medlemsland och jämnar ut höga pristoppar.

Pressmeddelande 26.10.2022
Snäppet svalare - energisparandet hjälper redan, men ytterligare åtgärder behövs

Den nationella energisparkampanjen Snäppet svalare inleds i dag. Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett utmanande energiläge i hela Europa. Energisparandet är ett särskilt snabbt och effektivt sätt att stävja energikrisen och spara pengar.

Pressmeddelande 10.10.2022
Kymmenedalens El börjar som leveransskyldig elförsäljare i Haminan Sähköverkkos område

Energimyndigheten har den 6.10.2022 bestämt att Kymmenedalens El Ab ska vara leveransskyldig detaljförsäljare av el inom Haminan Sähköverkko Oy:s nätområde. Kymmenedalens El ska erbjuda el till ett rimligt pris till konsumenterna i området och till andra små elanvändare. Karhu Voima Oy, som tidigare varit leveransskyldig detaljförsäljare i området, ansökte om konkurs 19.9.2022 och avslutade elleveransen från och med följande dag.

Pressmeddelande 6.10.2022
Teknologigrupper och samt budget för anbudsutsättning i oktober 2022

Följande tabell visar budgeten per teknologigrupp som är mål för anbudsutsättning i oktober 2022. Energimyndigheten uppmanar användarna att kontrollera att fullmakten fungerar så snart som möjligt.

Pressmeddelande 4.10.2022
Alla vindkraftverk i premiestödsystemet producerar nu el - ökningen av produktionskapaciteten är betydande

Med hjälp av premiesystemet som stöder produktionen av förnybar el har 89 vindkraftverk byggts i Finland under de senaste åren. Dessa har ökat elproduktionskapaciteten med cirka 550 megawatt och producerar årligen cirka 1,4 terawattimmar el. 

Pressmeddelande 29.9.2022
Energimyndighetens rekommendation till elförsäljare: Elleveransen till kunder utan avtal kan inledas genast

Energimyndigheten önskar att detaljförsäljarna av el inleder nya elavtal och elleverans så snart som möjligt till kunder som för närvarande saknar elavtal. På så sätt undviker man onödiga avbrott i eltillförseln.

Pressmeddelande 23.9.2022
Karhu Voima har ansökt om konkurs - kunderna måste hitta en ny elförsäljare

Karhu Voima Oy har den 19.9.2022 ansökt om konkurs, och upphör att leverera el till kunderna från och med den 20.9.2022. Bolagets kunder ska utan dröjsmål hitta en ny elförsäljare. Energimyndigheten förordnar en ny leveransskyldig elförsäljare för Haminan Sähköverkot Oy:s och Kotkan Energiaverkot Oy:s område i stället för Karhu Voima så snart som möjligt.

Pressmeddelande 19.9.2022
Upphandling av effektreserv avbryts

Upphandlingen av effektreserv för perioden 1.11.2022–31.10.2023 har avbrutits eftersom Energimyndigheten inte har fått in ett enda godtagbart anbud. Energimyndigheten var tvungen att avvisa det enda anbudet från Fortum Power and Heat Oy:s kraftverk Meri-Pori.

Pressmeddelande 16.9.2022
Mot koldioxidsnål trafik - anbudsförfarandet för infrastrukturstöd fortsätter

Anbudsförfarandet för stöd för elbilars laddningspunkter med hög effekt och tankningspunkter för förnybart väte fortsätter i oktober. Stödprogrammet främjar ett tätare nätverk av alternativa drivkrafter inom vägtrafiken och är ett av Finlands viktigaste sätt att sträva efter koldioxidsnål trafik.

Pressmeddelande 15.9.2022