Energimyndigheten

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Aktuellt

Energimyndighetens rekommendation till elförsäljare: Elleveransen till kunder utan avtal kan inledas genast

Energimyndigheten önskar att detaljförsäljarna av el inleder nya elavtal och elleverans så snart som möjligt till kunder som för närvarande saknar elavtal. På så sätt undviker man onödiga avbrott i eltillförseln.

Pressmeddelande 23.9.2022
Karhu Voima har ansökt om konkurs - kunderna måste hitta en ny elförsäljare

Karhu Voima Oy har den 19.9.2022 ansökt om konkurs, och upphör att leverera el till kunderna från och med den 20.9.2022. Bolagets kunder ska utan dröjsmål hitta en ny elförsäljare. Energimyndigheten förordnar en ny leveransskyldig elförsäljare för Haminan Sähköverkot Oy:s och Kotkan Energiaverkot Oy:s område i stället för Karhu Voima så snart som möjligt.

Pressmeddelande 19.9.2022
Upphandling av effektreserv avbryts

Upphandlingen av effektreserv för perioden 1.11.2022–31.10.2023 har avbrutits eftersom Energimyndigheten inte har fått in ett enda godtagbart anbud. Energimyndigheten var tvungen att avvisa det enda anbudet från Fortum Power and Heat Oy:s kraftverk Meri-Pori.

Pressmeddelande 16.9.2022
Mot koldioxidsnål trafik - anbudsförfarandet för infrastrukturstöd fortsätter

Anbudsförfarandet för stöd för elbilars laddningspunkter med hög effekt och tankningspunkter för förnybart väte fortsätter i oktober. Stödprogrammet främjar ett tätare nätverk av alternativa drivkrafter inom vägtrafiken och är ett av Finlands viktigaste sätt att sträva efter koldioxidsnål trafik.

Pressmeddelande 15.9.2022
Karleby Energi säger upp en del av avtalen som gäller tills vidare - kunderna ska hitta en ny elförsäljare utan dröjsmål

Den 1 oktober 2022 säger Karleby Energi Ab upp de elavtal som gäller tills vidare och har ingåtts på eldriftsställen utanför Karleby stads område. Energimyndigheten uppmanar de kunder som fått ett uppsägningsmeddelande att utan dröjsmål hitta en ny elförsäljare.

Pressmeddelande 9.9.2022
Nu är det lönsamt att köpa en energieffektiv apparat till ditt hem

Av hushållens energiförbrukning går 12 procent till elektriska apparater, belysning och matlagning. Om du planerar att skaffa en ny hushållsapparat är det nu, på grund av det stigande elpriset, ännu lönsammare än tidigare att välja en apparat i en bättre energiklass.

Pressmeddelande 7.9.2022
Datumen för anbudsutsättning av stöd för trafikinfrastruktur har publicerats

Energimyndigheten konkurrensutsätter stöd för laddningspunkter för högeffektsladdning av fordon och tankningspunkter för distribution av förnybart väte. Energimyndigheten uppmanar verksamhetsutövare att bekanta sig med anvisningar för anbudsgivare samt att ta del av informationstillfället 28.9.2022.

Pressmeddelande 5.9.2022
Äldres hushåll stöds i form av energirådgivningens besök

I det pilotprojekt som inleds nu i höst riktas energirådgivares besök till hushåll som lider mer än genomsnittet av höjda energipriser och där det är utmanande att själv vidta åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Energimyndigheten finansierar pilottestningen av energirådgivningens besök.

Pressmeddelande 31.8.2022
Snäppet svalare - mot vintern genom att spara energi

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat energisituationen i Europa. Energitillgången och energipriset påverkar varje finländares vardag. Därför lanserar Motiva, Energimyndigheten, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, miljöministeriet och Sitra en energisparkampanj under Energisparveckan i oktober.

Pressmeddelande 25.8.2022
Anvisningar för Lumo Energias kunder

Lumo Energias elleverans till kunderna upphör den 1 september 2022. Nedan finns anvisningar för kunder som har fått meddelande av nätbolaget om att elleveransen upphör.

Pressmeddelande 18.8.2022