Produktionsstöd till produktion av el med skogsflis betalas inte för prisperioden 1/2019

12.4.2019 9.35 | Publicerad på svenska 12.4.2019 kl. 9.41
Pressmeddelande

Stöd till produktion av el med skogsflis betalas inte för prisperioden 1/2019 (1.1.2019–31.3.2019), eftersom medelpriset för utsläppsrätten under tre månader var närmare 22 euro och torvskatten höjdes från 1,9 euro till 3 euro per megawattimme vid ingången av 2019.

Till godkända kraftverk som får förgasarpremie betalas dock 2,42 euro per megawattimme i inmatningspris höjt med förgasarpremie. 

Inmatningspriset (euro per megawattimme) för el som producerats i ett skogsfliskraftverk räknas ut enligt formeln

35,65–1,827 x torvskatten - 1,359 x medelpriset för utsläppsrätten under tre månader, då medelpriset för utsläppsrätten under tre månader är minst 10.

I inmatningspris betalas dock högst 18 euro per megawattimme och endast om inmatningspriset är minst en euro per megawattimme.  

Under prisperioden 1/2019 är torvskatten 3 euro per megawattimme och medelpriset för utsläppsrätten under tre månader 21,92 euro. På så vis är stödet till produktion av el med skogsflis under en euro per megawattimme och ett rörligt produktionsstöd betalas inte.

Förgasarpremien

Inmatningspris höjt med förgasarpremie kan betalas till kraftverk som separat ansökt om inmatningspris höjt med förgasarpremie. Förgasarpremien räknas ut med följande formel:

32,184 – 1,358 x medelpriset för utsläppsrätten under tre månader, då inmatningspris inte betalas utifrån 1 mom. eller 2 mom.

På så vis är inmatningspriset höjt med förgasarpremie 2,42 euro per megawattimme under prisperioden 1/2019.

Elproducenterna är inte skyldiga att lämna in en ansökan om utbetalning för varje prisperiod. Om en elproducent lämnar in en ansökan gällande ett skogsfliskraftverk för flera prisperioder, inklusive prisperioden 1/2019, är det frivilligt att fylla i uppgifterna för den aktuella prisperioden. Vid behov kan elproducenten med andra ord ange noll för mängden stödberättigad el under prisperioden. Kontrollören behöver inte verifiera uppgifterna för prisperioden 1/2019.

Mer information: överinspektör Olli Mäki, [email protected], tel. 029 5050 094. 

Förnybar energi Nyhet