Hoppa till innehåll

Utsläppshandelns auktionsintäkter 581,6 miljoner euro

Utgivningsdatum 21.12.2023 15.05
Pressmeddelande

Finland fick cirka 581,6 miljoner euro i intäkter från auktioner av utsläppsrätter år 2023. Auktionsintäkterna ökade jämfört med föregående år, då auktionsintäkterna var cirka 511 miljoner euro.

Priserna var på en hög nivå under hela året och priset var som högst i slutet av februari, 96,33 €/t CO2. Genomsnittspriset var 83,60 €/t CO2.

I år auktionerades utsläppsrätter totalt 149 gånger i medlemsstaternas gemensamma auktioner, varav sex gällde utsläppsrätter för luftfart. Information om genomförda auktioner finns på EEX-börsens hemsida samt på Energimyndighetens hemsida.

Från början av 2024 kommer sjötransporter att inkluderas i EU:s utsläppshandelssystem. Sjötransporter använder allmänna utsläppsrätter och de auktioneras ut i samma auktioner som de allmänna utsläppsrätterna för fasta anläggningar.

Nästa års auktioner på medlemsstaternas gemensamma auktionsplattform förväntas starta den 15 januari 2024. EEX kommer att publicera auktionskalendern på sin hemsida.

För mer information: expert Tiia Jyräsalo,  fö[email protected]

2023 Nyhet Utsläppshandel