Hoppa till innehåll

Utsläppen från anläggningar inom Finlands utsläppshandelssektor minskade med 1,3 miljoner ton 2022

Utgivningsdatum 3.4.2023 15.23 | Publicerad på svenska 6.4.2023 kl. 13.08
Pressmeddelande

Koldioxidutsläppen från de anläggningar i Finland som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till sammanlagt 19,0 miljoner ton 2022. Utsläppen minskade med 6,4 procent jämfört med utsläppen 2021.

Förbrukningen av naturgas minskade med 54,1 procent jämfört med året innan (beräknad som energimängd). Förbrukningen av torv minskade med 6,2 procent och förbrukningen av stenkol ökade med 23,3 procent jämfört med året innan. Förbrukningen av förnybara bränslen som uppfyller hållbarhetskriterierna minskade med 10,1 procent jämfört med nivån året innan.

Minskningen av naturgasförbrukningen 2022 påverkades av det höga priset på naturgas och slutet på importen från Ryssland. Användningen av stenkol påverkades av förändringar i priskvoter på bränsle- och elmarknaderna. Kolproducerad energi kompenserade bland annat minskningen av naturgasproducerad energi och elimport. Utvecklingen av utsläppen påverkas av bland annat variationer i efterfrågan på uppvärmningsenergi till följd av vädret.

Alla företag som omfattas av lagen om utsläppshandel ska senast den 31 mars lämna en verifierad rapport till unionsregistret om föregående års koldioxidutsläpp. För 2022 lämnade 500/501 företag rapporten inom utsatt tid. De uppgifter som saknas uppdateras i bilagorna när de har lämnats till Energimyndigheten.

Utveckling av utsläppen 2013–2022, statistiken finns på finska

Mer information
Direktör Tuulia Lepistö, p. 029 5050 041
Överdirektör Simo Nurmi, p. 029 5050 011

Nyhet Utsläppshandel