Systemet med produktionsstöd för skogsflisbaserad el stängs för nya sökande den 15 mars 2021

26.2.2021 10.06 | Publicerad på svenska 26.2.2021 kl. 10.13
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår att Republikens president stadfäster lagen om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. Genom lagändringen stängs systemet med produktionsstöd för skogsflisbaserad el för nya sökande från och med den 15 mars 2021. Till skogsfliskraftverk som tidigare godkänts till systemet samt skogsfliskraftverk som redan nu omfattas av produktionsstödet betalas emellertid produktionsstöd ända till utgången av den normala 12-åriga stödtiden.

Meddelandet: https://tem.fi/-/metsahakesahkon-tuotantotukijarjestelma-suljetaan-uusilta-hakijoilta-15.3?languageId=sv_SE

Mer information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7092
Kari Lavaste, ledande sakkunnig, Energimyndigheten, tfn 029 505 0038

Förnybar energi Nyhet