Hoppa till innehåll

Residualmixen för år 2022 har publiserats

Utgivningsdatum 20.6.2023 13.28 | Publicerad på svenska 27.6.2023 kl. 8.47
Pressmeddelande

Residualmixen redogör för produktionsmixen för den icke-certifierade el som har förbrukats i Finland, den genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp mängden använt kärnbränsle från elproduktionen enligt residualmixen.

Elleverantörerna är skyldiga att årligen redovisa för sina kunder för fördelningen av den elektricitet som leverantören sålt i Finland under det föregående kalenderåret samt för fördelningen av den elektricitet som  leverantörens kund har köpt i enlighet med elförsäljningsavtalet. Fördelningen av icke-certifierad el från förnybara energikällor. fördelningen av icke-certifierad el från kärnkraft samt fördelningen av el av okänt ursprung redovisas med den residualmix som Energimyndigheten publicerar. Rapporteringsskyldigheten baserar sig på lagen om ursprungsgarantier för energi (1050/2021).  Elförsäljare måste att använda den residualmix för 2022 senast från och med 20.9.2023.  

Resultatet av Energimyndighetens beräkning av residualmixen för år 2022 är följande: 

  • Fossila energikällor och torv: 70,12 %
  • Förnybara energikällor: 11,68 %
  • Kärnkraft: 18,20 %

De genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen från elproduktionen från  residualmixen är 471,27 g/kWh, och mängden använt kärnbränsle i residualmixen är 0,60 mg/kWh.

Residualmixen 2022 (pdf)

Förändringen jämfört med året 2021 är stort. År 2021 var andelen fossila bränslen och torv 41,74 %, andelen kärnkraft var 48,58 %. Andelen förnybara energikällor var på samma nivå som 2022. De genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen från residualmixen har fördubblats. År 2021 var de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen från residualmixen var 234,90 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle har minskat med hälften. Är 2021 var mängden använt kärnbränsle 1,39 mg/kWh.

 

Mer information:
Katriina Ojanen, katriina.ojanen(at)energiavirasto, tfn 029 5050 051
Mervi Suni, mervi.suni(at)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 122
Roland Magnusson, roland.magnusson(at)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 111

Förnybar energi Nyhet