Hoppa till innehåll

Rekordhöga elpriser – inmatningspris till vindkraft betalas inte för sista kvartalet år 2021

Utgivningsdatum 31.12.2021 9.00
Pressmeddelande

Marknadspriset på el under det sista kvartalet av år 2021 var i medeltal 115,00 euro per megawatt-timme. Det är det högsta beräknade elpriset under ett kvartal i tariffsystemets historia. Inmatnings-pris har betalats till produktion av el från förnybara energikällor sedan år 2011.

Inmatningspris betalas inte till vindkraft när elpriset överstiger riktpriset på 83,50 euro per megawattimme. Marknadspriset på el var även högre än inmatningspriset för trädbränslekraftverk höjt med värmepremie. På grund av detta betalas inte inmatningspris till systemets enda trädbränslekraftverk. Däremot betalas stöd på 18,50 euro per megawattimme till biogaskraftverk eftersom inmatningspris för biogas höjs med värmepremie, för vilket betalas 50 € per MWh utöver det normala inmatningspriset.

 

Mer information

Ledande expert Kari Lavaste, tel. 029 5050 038, [email protected]

och överinspektör Tiina Arto, tel. 029 5050 168, [email protected].

Förnybar energi Nyhet