Hoppa till innehåll

Produktionskapaciteten för stora solkraftverk kan vara upp till 190 gånger större år 2030

Utgivningsdatum 25.10.2023 8.30
Pressmeddelande

Den sammanlagda effekten av solkraftverk i industriell skala i Finland kan öka från nuvarande 50 megawatt till över 9 500 megawatt före 2030. Om alla rådande planerade projekt genomförs ökar antalet kraftverk från nuvarande 16 till upp till 120 före utgången av 2030. Uppgifterna framgår av Motivas och Energimyndighetens nya karttjänst Solkraftverk.

Motivas och Energimyndighetens kartapplikation innehåller samlad information om solkraftverk i industriell skala. Tjänsten visar solkraftverk på över en megawatt som planeras, byggs och används i Finland. För de planerade kraftverkens del visar tjänsten också hur projektet framskrider.

Produktionskapaciteten vid stora kraftverk sexdubblas redan inom kort 

För närvarande håller sex solkraftverk i industriell skala på att byggas. Ibruktagandet av dessa ökar kapaciteten för stora solkraftverk på över en megawatt från nuvarande 50 megawatt till cirka 310 megawatt.

- Enligt uppgifter från bolag och offentliga informationskällor har upp till 64 nya solkraftverksprojekt framskridit till tillståndsfasen. Om de genomförs ökar de produktionskapaciteten för solkraft i industriell skala med uppskattningsvis upp till 6 500 megawatt, berättar Motivas sakkunnige Veli-Matti Virtanen.

Dessutom finns det enligt nuvarande uppgifter ett drygt trettiotal projekt i förundersökningsfasen. Om de genomförs ökar produktionskapaciteten ytterligare med 2 700 megawatt.

- Alla kraftverksprojekt som hittills har publicerats genomförs inte nödvändigtvis i planerad omfattning eller inte alls. Man kan till exempel ansöka om tillstånd för en större anläggning som man i slutändan kan genomföra. Å andra sidan offentliggörs i framtiden nya projekt som ännu inte syns i siffrorna, bedömer Virtanen.

Stora steg tas också i kraftverkens storlek. Eftersom Finlands största solkraftverk för närvarande har en effekt på cirka 10 megawatt är de vanligaste planerade kraftverken solparker på 50–100 megawatt. Flera anläggningar på över 500 megawatt är också med.

Tillväxttrenden syns också i småskalig produktion 

Enligt Energimyndighetens årliga statistik har kapaciteten för småskalig solenergi ökat betydligt i Finland under de senaste åren. År 2022 var den småskaliga produktionen av solel sammanlagt cirka 635 megawatt. Ökningen jämfört med året innan var över 60 procent. Med småskalig produktion avses solelsystem under en megawatt som vanligtvis används till exempel i hushåll och fastigheter inom servicebranschen.

Den nu publicerade karttjänsten hjälper till att följa utvecklingen av produktionen av solel i industriell skala i Finland.

- Karttjänsten erbjuder en ny och noggrannare information om planerade kraftverksprojekt i industriell skala och hur de framskrider. Tjänsten hjälper också till att gestalta hur stora solkraftverk som utvecklas och var i Finland de finns. Kartan uppdateras fyra gånger om året och till den läggs nya projekt i och med att de kommer till offentlig kännedom, berättar överinspektör Mervi Suni vid Energimyndigheten.

Miljöministeriet utarbetar som bäst anvisningar om tillstånd och planläggning för solkraftverk. Anvisningarna publiceras våren 2024.

Mer information

Karttjänst (på finska)

sakkunnig - förnybar energi Veli-Matti Virtanen, Motiva Ab
telefon 09 6122 5077, [email protected] 

överinspektör Mervi Suni, Energimyndigheten
telefon 029 5050 122, [email protected]

2023 Förnybar energi Nyhet