Hoppa till innehåll

Mot koldioxidsnål trafik - anbudsförfarandet för infrastrukturstöd fortsätter

Utgivningsdatum 15.9.2022 8.29 | Publicerad på svenska 20.9.2022 kl. 12.56
Pressmeddelande

Anbudsförfarandet för stöd för elbilars laddningspunkter med hög effekt och tankningspunkter för förnybart väte fortsätter i oktober. Stödprogrammet främjar ett tätare nätverk av alternativa drivkrafter inom vägtrafiken och är ett av Finlands viktigaste sätt att sträva efter koldioxidsnål trafik.

Energimyndigheten ordnar anbudsförfaranden för investeringsstöd för elbilars laddningspunkter med hög effekt och tankningspunkter för förnybart väte i oktober 2022. För båda teknologierna anges det stödbelopp som är föremål för anbudsförfarandet när beslutet om anbudsförfarandet har fattats och konkurrensutsättningen öppnas. Företag, kommuner och sammanslutningar kan delta i anbudsförfarandet 5 –26 oktober.

Tidigare i år, i maj-juni, konkurrerade man om stöd för laddningspunkter med hög effekt för elbilar. Stöd beviljades för att bygga 420 nya laddningspunkter med hög effekt, dvs. i genomsnitt 9 500 euro per laddningspunkt. I juni-augusti konkurrerade man om stöd för vätetankningspunkter. Ett företag lämnade in två anbud. Enligt reglerna för konkurrensen kunde stöd inte beviljas, eftersom man bör få anbud från flera än ett företag.

Laddningspunkter med hög effekt med 60 kilometers mellanrum

Ett av finska statens sätt att främja koldioxidsnål trafik är att stöda tanknings- och laddningsinvesteringar för alternativa drivkrafter inom vägtrafiken. Stödet svarar också på förslagen i EU:s förordning om infrastrukturen för alternativa bränslen. Enligt förslagen ska det finnas laddningsfält med hög effekt som lämpar sig för personbilar med 60 kilometers mellanrum vid huvudvägarna före utgången av 2025. Motsvarande laddningsmöjlighet för lastbilar bör erbjudas före utgången av 2030. Vätetankningspunkter borde finnas längs huvudvägarna med 200 kilometers mellanrum i slutet av 2030.

- I slutet av juni fanns det cirka 33 000 elbilar och 958 laddningspunkter med hög effekt i Finland, så det fanns 34,4 elbilar per laddningspunkt. I slutet av 2018 var kvoten 16,6, beskriver konkurrenssakkunnig Roland Magnusson den snabba ökningen av antalet elbilar.

Välkommen till infotillfället 28.9!

Anbud kan lämnas in 5–26.10. Energimyndigheten ordnar ett infotillfälle om anbudsförfarandena onsdagen 28.9 kl. 13.00–15.00. Det är möjligt att delta i tillfället på plats hos Energimyndigheten eller på distans. Dessutom ger myndighetens sakkunniga rådgivning per telefon och e-post. På Energimyndighetens webbplats finns också rikligt med information om beredningen av projekten och inlämnande av anbud. Besluten från tidigare anbudsförfaranden är också offentligt tillgängliga.

Läs artikeln om främjande av vägtrafikens infrastruktur i webbtidningen Reilua Energiaa här
Du kan anmäla dig till infotillfället via denna länk.

Mer information: 
-    Roland Magnusson, Konkurrenssakkunnig, tfn 029 5050 111
-    Tuomo Hulkkonen, Överingenjör, tfn 029 5050 097
-    Katriina Ojanen, Teknisk sakkunnig, tfn 029 5050 051
      e-postadresser: [email protected]


 

Förnybar energi Nyhet