Hoppa till innehåll

Hushållens elräkningar nästan oförändrade 2020

28.1.2021 8.58 | Publicerad på svenska 28.1.2021 kl. 16.34
Pressmeddelande

I januari 2021 betalade hushållen totalt 0,2 procent mer för sin el än i november 2019, beloppet på fakturan för kunder med eluppvärmning ökade med 0,6 procent under perioden.

Partipriserna för el sjönk tydligt under 2020. De som snabbast gynnades av de lägre partipriserna är de hushåll som har tecknat börselavtal direkt bundna till börspriset, cirka 11 procent av kunderna hade börselavtal i slutet av 2019. De lägre partipriserna återspeglas även i gällande kampanjpriser för elenergi som har sjunkit med 8,6 procent för hushållen sedan november 2019 och 6,6 procent för kunder med eluppvärmning. Priserna på nya tidsbestämda avtal har sjunkit med 5,4 procent för kunder med eluppvärmning och 1,7 procent för hushållen. Leveransskyldighetspriserna har sjunkit mindre, för hushållen har priserna sjunkit med 2,7 procent och för kunder med eluppvärmning endast 0,9 procent.

Överföringspriset inklusive skatt för el steg från november 2019 med 2,5 procent i genomsnitt för hushållen och med 2,0 procent för kunder med eluppvärmning. En dryg femtedel av nätbolagen, 17 bolag, höjde sina överföringspriser under 2020. Höjningarna varierade 2–10 procent. Totalt tre nätbolag sänkte sina överföringspriser.

Det lönar sig för konsumenter att konkurrensutsätta sina elavtal regelbundet, offerter på elenergi kan enkelt jämföras i tjänsten sahkonhinta.fi. All fler hushåll konkurrensutsätter sina avtal och 2019 uppgick andelen hushåll som bytte elleverantör till nästan 14 procent.

Finlands områdespris sjönk med 36 procent på grossistmarknaden

Grossistmarknadspriserna för el sjönk rejält tack vare den goda vattensituationen i de nordiska länderna, ökad vindkraftsproduktion och lägre elförbrukning till följd av milda temperaturer. Under 2020 blev partipriset inom Finlands prisområde för den första gången stundtals negativt, timpriset var negativt i totalt nio timmar under tre olika dagar. Antalet förmånliga timmar på under 30 EUR/MWh mer än femdubblades jämfört med året innan. 

Finlands områdespris skiljde sig från svenska priser oftare än tidigare under 2020 på grund av otillräcklig överföringskapacitet. Timpriserna för dygnet och veckan varierade mer kraftigt än året innan och i och med att variationen ökar, får elkonsumenterna allt större fördelar av förbrukningsflexibilitet, smart styrning av förbrukning och energireserver.

Under 2020 sjönk elförbrukningen, den inhemska elproduktionen och nettoimporten i Finland. Nettoimporten täckte 18 procent av elförbrukningen. Importen från Sverige ökade samtidigt som importen från Ryssland minskade. Finlands nettoexport till Estland ökade.

Inmatningstariffen för produktion av förnybar energi höjdes till 324 miljoner euro i fjol till följd av en ökning av subventionerad vindkraftsproduktion och lägre partipriser för el.

Presentation 28.1.2021 (på finska)

Mer information:
•    Överdirektör Simo Nurmi, tfn 029 5050 011
•    Marknader: direktör Antti Paananen, tfn 029 5050 013
•    Nät: direktör Veli-Pekka Saajo, direktör, tfn 029 5050 023

e-postadresser: [email protected]

El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Nyhet