Hoppa till innehåll

Föreskrift om utvecklingsplan för distributionsnät

Utgivningsdatum 2.11.2023 15.12
Pressmeddelande

Energimyndigheten har på basis av elmarknadslagen utarbetat den 2. november en föreskrift om utvecklingsplan för distributionsnät (dnr 3167/000002/2023).

Utöver uppfyllandet av kvalitetskraven i fråga om funktion övervakas i fortsättningen med hjälp av föreskriften även kostnadseffektiviteten i nätutvecklingsåtgärderna samt bland annat utnyttjandet av olika flexibilitetstjänster som en del av eldistributionslösningarna. Nätinnehavarna ska höra med vissa nätinnehavare och relevanta nätanvändare om planen.

Skyldigheterna gäller alla distributionsnätsinnehavare.

Mer information i ärendet lämnas av nätingenjör Maija Laine (maija.laine(a)energiavirasto.fi, 029 5050 045).

Föreskrift om utvecklingsplan för distributionsnät (på finska)

2023 El- och naturgasnäten Nyhet