Hoppa till innehåll

Föreskrift om utvecklingsplan för distributionsnät

Utgivningsdatum 13.12.2021 16.33 | Publicerad på svenska 13.12.2021 kl. 17.00
Pressmeddelande

Energimyndigheten har på basis av ändringarna i elmarknadslagen (588/2013, 15.7.2021) utarbetat den 8. december en föreskrift om utvecklingsplan för distributionsnät (dnr 3019/002/2021).

Utöver uppfyllandet av kvalitetskraven i fråga om funktion övervakas i fortsättningen med hjälp av föreskriften även kostnadseffektiviteten i nätutvecklingsåtgärderna samt bland annat utnyttjandet av olika flexibilitetstjänster som en del av eldistributionslösningarna. Nätinnehavarna ska i fortsättningen även höra med vissa nätinnehavare och relevanta nätanvändare om planen.

Skyldigheterna gäller alla distributionsnätsinnehavare.

Mer information i ärendet lämnas av: överingenjör Joel Seppälä (029 5050 488), nätingenjör Maija Laine (029 5050 045) och ledande expert Tarvo Siukola (029 5050 074)

El- och naturgasnäten Nyhet